Woorden die werken Tip 9

Tijd nemen om te vieren

Successen vieren

“Vieren is de kern van dankbaarheid, dankbaar zijn voor wat jij en anderen hebben gedaan om de wereld te creëren waarin je wilt leven."Ike Lasater

Soms kun je zo verstrikt raken in het benoemen van gedragspatronen die ‘beter moeten’, dat je vergeet om te vieren van wat je al bereikt hebt. Zelfs ogenschijnlijk eenvoudige successen zoals een gesprek, een vergadering of een teambijeenkomst, die bijzonder goed verliep, zijn een feestje waard.

Helaas eindigt je feestje soms met een eenvoudige uitspraak zoals “Bedankt!”, of “Goed gedaan!”, die geen van beide een helder begrip bieden van waar je voor bedankt wordt.

In plaats van alleen de prestatie te vieren met deze lege uitingen, biedt Geweldloze Communicatie je een kader tot zinvoller vieren, direct op het niveau van de behoeften.

Stel dat je een ontmoeting met een boze klant viert en dat je zeer tevreden bent over de manier waarop je door empathie te gebruiken de boosheid bij de klant hebt laten verdwijnen. Wanneer je hieraan terugdenkt, vraag jezelf dan af: “Hoe voel ik me nu en welke behoeften zijn vervuld als gevolg van wat ik heb gedaan?” Je zou kunnen antwoorden: "Ik voel me tevreden en zelfverzekerd omdat de klant zei dat ze leuk vond hoe ik naar haar luisterde en dat ze geloofde dat ik om haar situatie gaf. Mijn behoefte aan inbreng en integriteit werd met dit gesprek bevredigd. "

Welke recente interactie of prestatie wil je vieren?

Bewustwordingsoefening

Benoem deze week iets, dat je zou willen vieren op het niveau van de behoeften. Gebruik de hierboven omschreven stappen om dit feestje met jezelf of met anderen te delen. Merk elke verandering op die je ervaart als gevolg om te vieren op basis van behoeften in plaats van met een eenvoudig ‘goed gedaan’.

Voel je vrij om een reactie te sturen op de Tip in het algemeen of op de Bewustwordingsoefening in het bijzonder. In beide gevallen ontvang je een reactie en feedback