Woorden die werken Tip 8

Het schuldspel

Het schuldspel als bestanddeel van ons taalgebruik

Je hebt op het werk wel eens het ‘schuldspel’ gespeeld, dat spel van wie er schuld aan een situatie heeft – jij of die ander. Het schuldspel is eenvoudig te spelen omdat het bestanddeel van ons taalgebruik is geworden.

  • “Hem treft geen schuld.”
  • “Zij had geen andere keus.”
  • “Wat hadden zij anders kunnen doen?”
  • “Ik moest het doen.”

  De gevoelens die samenhangen met beschuldigen en bestraffen zijn boosheid, terneergeslagenheid, schuld en schaamte. Het is dan ook niet zo verrassend dat het heel moeilijk is in je eigen behoeften te voorzien als je bezig bent met beschuldigen, bestraffing wilt ontlopen en je je afwisselend kwaad, ontmoedigd, beschaamd of schuldig voelt.

  “Mensen zullen anders reageren vanwege je lichaamstaal, de woorden die je gebruikt en hoe je ze gebruikt.”Ike Lasater

  Bewustwordingsoefening

  Wees jezelf gedurende deze week bewust van de momenten waarop je merkt dat je het schuld spel speelt. Herken op zo’n moment deze cyclus je keuzes beperkt. Met name keuzes die kunnen resulteren in veel meer positieve resultaten voor jou en anderen.

  Voel je vrij om een reactie te sturen op de Tip in het algemeen of op de Bewustwordingsoefening in het bijzonder. In beide gevallen ontvang je een reactie en feedback