Woorden die werken Tip 6

wat leeft er in de ander?

Je intentie telt

“Zelfs als je geen enkele andere oefening doet zou het consequent vervullen van je behoefte aan empathie op zich al levensveranderend kunnen zijn.”

Ike Lasater

Tip 5 onderzocht de kracht van het gebruik van zelfempathie om je te helpen een moeilijk gesprek te benaderen vanuit de intentie van verbinding in plaats van verdediging, boosheid of pijn.

Nadat je jezelf voldoende zelfempathie hebt gegeven, zullen je aandacht en focus wellicht naar de ander kunnen gaan en zou je je wellicht kunnen vragen “Wat leeft er in de ander?

Als je deze vraag probeert te beantwoorden vóórdat je je eigen behoefte aan empathie hebt vervuld, is de kans groot dat je gaat analyseren van ‘hoe fout’ de ander is door te denken: “Niets van dit zou zijn gebeurd als hij niet zo’n eikel was geweest.” Echter, als je empathie voor de ander voelt dan zou je je kunnen vragen: “Welke behoefte probeert hij te vervullen?

Je kunt deze vraag met gerustheid stellen door stille empathie te gebruiken, dat net zo werkt als empathie, behalve dat je innerlijk onderzoekt doet naar de ander in plaats van naar jezelf. Je raadt wat er gaande is met de ander, welke behoefte(n) hij of zij probeert te vervullen met zijn of haar actie of gedrag.

Wanneer je deze twee stappen van zelfempathie en stille empathie, hebt doorlopen zul je je houding, je lichaamstaal, je aanwezigheid en je intentie kunnen verplaatsen naar een ruimte met meer begrip en openheid. Vanuit deze ruimte zul je zeer waarschijnlijk eerder je eigen behoeften vervullen en ook die van de ander.

Bewustwordingsoefening

Neem deze week tijdens een pauze eens 10 minuten de tijd om in stilte na te denken over een gesprek of ontmoeting op het werk die niet zo verliep zoals je graag zou gehad willen hebben. Vraag jezelf of je gedachten herkent die jou vermogen om in verbinding te blijven blokkeerden en schrijf ze voor jezelf op.

Voel je vrij om een reactie te sturen op de Tip in het algemeen of op de Bewustwordingsoefening in het bijzonder. In beide gevallen ontvang je een reactie en feedback