Woorden die werken Tip 52

"Geweldloze Communicatie gaat niet alleen over hoe je taal gebruikt om met jezelf en anderen te praten maar over hoe je je waarneming filtert van de wereld in jou en om je heen.”

Je intentie telt

Ga de uitdagingen aan

Als je verder werkt aan je vaardigheid om Geweldloze Communicatie op je werkplek toe te passen, bereid je er dan op voor dat je enkele uitdagende situaties zult blijven tegenkomen.

Als deze zich voordoen, is het belangrijk om te weten dat Geweldloze Communicatie enkel een hulpmiddel is om je opnieuw met je eigen behoeften en de behoeften van anderen te verbinden. De methodiek is een manier om je eraan te herinneren in het ‘nu’ te blijven.

Als je met de structuur van het model in gedachten een situatie binnenstapt in de overtuiging: “Ik pas zelfempathie toe en voel mededogen, vervolgens ben ik nieuwsgierig naar de ander en pas stille empathie toe en voel meer mededogen; waarna ik in staat ben om een gesprek te voeren en nieuwsgierig naar de ander kan blijven ….” en verwacht dat je ervaring je zal volgen, dan probeer je om in een illusie te leven en niet in het hier en nu.

Richt je in plaats daarvan altijd op dat, wat er in het huidige moment in jou leeft en gebruik de methodiek om met je ervaring te werken en niet te proberen om je ervaring binnen de structuur te laten werken.

Uiteindelijk gaat het bij Geweldloze Communicatie niet om je manier van praten te veranderen, het gaat erom de manier waarop je denkt te veranderen en de manier waarop je de wereld ziet.

Bewustwordingsoefening

Verbind je de komende week met je intentie terwijl je aan verschillende interacties op je werk deelneemt. Wat zegt je intentie over wat je aandacht trekt?

WoordenlijstTer inspiratie voor het sturen van een reactie - een lijst van gevoelswoorden en woorden voor behoeften

Deel deze tip met je vrienden

Voel je vrij om een reactie te sturen op de Tip in het algemeen of op de Bewustwordingsoefening in het bijzonder. In beide gevallen ontvang je een reactie en feedback