Woorden die werken Tip 51

"Het uitgangspunt van Geweldloze Communicatie is dat wanneer jij je erop focust om je met jezelf en anderen te verbinden, jij je behoeften zult vervullen terwijl tegelijkertijd anderen hun behoeften kunnen vervullen.”

Je beschikt altijd over vier opties

Maak gebruik van de gelegenheid

Er bestaan op de werkplek veel gelegenheden om Geweldloze Communicatie te oefenen en bij veel gelegenheden is het ook niet nodig om ze hardop uit te spreken, b.v. bij een teamvergadering, een e-mail die je van een klant ontvangt, tijdens het forenzen van en naar je werk en zelfs bij een directe interactie met je baas.

Het zal je helpen om te weten dat je bij elke interactie altijd over vier keuzes beschikt om te reageren:

  1. Zelfempathie - gis naar wat er in jou leeft.
  2. Stille empathie - gis in stilte naar wat er in de ander leeft.
  3. Empathie - gis hardop wat er in de ander leeft.
  4. Formuleer een verzoek - Deel hardop met de ander wat voor jou belangrijk is, met inbegrip van je waarneming, gevoelens, behoeften en verzoeken.

Als je verstrikt raakt in een situatie of interactie op je werk, herinner je dan aan deze lijst met vier keuzes. Welke keuze zou jou een aantal waardevolle inzichten kunnen bieden?

Bewustwordingsoefening

Wees je deze week eens bewust van je zelfbeperkende overtuigingen met betrekking tot 'hoe dingen gedaan worden', op je werk. Als deze overtuigingen naar voren komen, merk dan op hoe deze van invloed zijn op je bereidheid om je collega's een meer bevredigende werksituatie te bieden.

WoordenlijstTer inspiratie voor het sturen van een reactie - een lijst van gevoelswoorden en woorden voor behoeften

Deel deze tip met je vrienden

Voel je vrij om een reactie te sturen op de Tip in het algemeen of op de Bewustwordingsoefening in het bijzonder. In beide gevallen ontvang je een reactie en feedback