Woorden die werken Tip 50

“Ik merk dat, wanneer ik vanuit mijn oordelen leef, ik de neiging heb om resultaten te creëren waar iets aan ontbreekt.”

Probeer het eens op een andere manier

Een andere communicatie introduceren

Heb je je wel eens gefrustreerd gevoeld bij je initiatief om veranderingen op je werkplek te introduceren, vooral t.o.v. een nieuwe of andere manier van onderlinge communicatie?

Het introduceren van veranderingen op de werkplek kan lastig en uitdagend zijn. Je kunt makkelijk in zelfbeperkende patronen vervallen (over gedrag, waarneming en relaties) omdat je overtuigingen hebt over wat je wel of niet kunt doen op de werkplek. Je raakt verstrikt in verwachtingen rond deze overtuigingen, vooral in wat anderen van je zouden kunnen denken als je dingen op een andere manier wilt gaan doen.

“Op onze werkplekken creëren we vaak een illusie van afgescheidenheid en formaliteit die onze overtuigingen in dit opzicht versterken en ons handelen sterk kunnen beperken".

Heb je zelfbeperkende overtuigingen of veronderstellingen over je werkplekcultuur en/of verwachtingen aan degenen met wie je werkt? Daag jezelf eens uit om deze overtuigingen op papier te zetten. Hoe belemmeren deze overtuigingen je vermogen om een andere manier van werken te bedenken en te introduceren?

Bewustwordingsoefening

Wees je deze week eens bewust van je zelfbeperkende overtuigingen met betrekking tot 'hoe dingen gedaan worden', op je werk.

Als deze overtuigingen naar voren komen, merk dan op hoe deze van invloed zijn op je bereidheid om je collega's een meer bevredigende manier van communiceren aan te bieden.

WoordenlijstTer inspiratie voor het sturen van een reactie - een lijst van gevoelswoorden en woorden voor behoeften

Deel deze tip met je vrienden

Voel je vrij om een reactie te sturen op de Tip in het algemeen of op de Bewustwordingsoefening in het bijzonder. In beide gevallen ontvang je een reactie en feedback