Woorden die werken Tip 5

Anderen leren begrijpen

Conflict bespreken

"Zolang jij je gekwetst voelt en je gedachten op drift zijn kun jij je niet in anderen inleven, totdat je eigen behoefte aan empathie is vervuld."Ike Lasater

Heb je jezelf uit oogpunt van efficiency, productiviteit en teamwerk wel eens ertoe laten verleiden een conflict of aanvaring met een collega te bespreken, vóórdat je er klaar voor was? Wellicht denk je dat door erover te praten dit de beste manier is de angel uit de kwaadheid en frustratie te halen om uiteindelijk terug te kunnen keren naar je werk.

Helaas kan deze weg juist tot meer verwijdering en frustratie voor jullie beiden leiden.

Neem een paar minuten de tijd om jezelf empathie te geven en in contact te komen met je gevoelens en behoeften voordat je een ‘laten we het uitpraten’ gesprek met je collega of teamleider hebt.

Als je vooruitloopt op een moeilijk gesprek met iemand, een moeilijke vergadering of een uitdagende interactie oefen dan vooraf zelfempathie met deze stappen:

  1. Waarneming: Bepaal wat werkelijk gezegd of gedaan werd zonder te oordelen.
  2. Gevoelens: Bepaal hoe je je hierbij voelt, zonder te evalueren.
  3. Behoeften: Bepaal welke behoefte(n) door de woorden of acties wel of niet vervuld werden zonder te beschuldigen. Terwijl je je met zelfempathie op deze interactie voorbereidt, let dan eens op of je enig verschil in je denken bespeurt en wat je voelt. Hoe heeft dit proces tijdens het gesprek je intentie veranderd?

Bewustwordingsoefening

Neem deze week tijdens een pauze eens 10 minuten de tijd om in stilte na te denken over een gesprek of ontmoeting op het werk die niet zo verliep zoals je graag zou gehad willen hebben. Vraag jezelf of je gedachten herkent die jou vermogen om in verbinding te blijven blokkeerden en schrijf ze voor jezelf op.

Voel je vrij om een reactie te sturen op de Tip in het algemeen of op de Bewustwordingsoefening in het bijzonder. In beide gevallen ontvang je een reactie en feedback