Woorden die werken Tip 47

"Als je naar de behoeften vraagt die iemand door zijn gedrag probeert te vervullen, dan informeer je naar iets waar je  in feite invloed op kunt nemen.”

Vraag erom!

Verbroken overeenkomst

De vorige tip belichtte het gebruik van het vijandbeeldproces als een eerste reactie op een verbroken overeenkomst. Met een snelle time-out kun je dan achterhalen welke van je behoeften door de verbroken overeenkomst niet zijn vervuld en elk oordeel vertalen dat je hebt

Nu je meer duidelijkheid  hebt over de verbroken overeenkomst, is het belangrijk om te controleren of jij en de ander een gedeeld begrip hebben van waar de overeenkomst oorspronkelijk voor bedoeld was.

"Maarten, volgens mij heb je ermee ingestemd dat je iedereen zou begroeten die de winkel binnenkomt, door  'hallo' te zeggen en te vragen of je hen kunt helpen. Maar deze week heb ik verschillende keren gemerkt dat klanten aan de balie een paar minuten moesten wachten voordat ze geholpen werden. Kun je me vertellen wat je ervan weerhield om de klanten sneller te begroeten?"

Door je waarneming op deze manier te omschrijven, probeer je eventuele aannames weg te nemen en daarmee te bevestigen of je een gedeelde realiteit hebt. Door hem te vragen je te helpen zijn ervaring met je te delen, nodig je hem uit om te vertellen - b.v. in omgangstaal - welke behoeften hij met zijn huidig gedrag vervulde. Op deze manier is jouw vertrekpunt eerder een vraag in plaats van een conclusie, wat waarschijnlijk tot het gedrag zal leiden wat je wilt.

Bewustwordingsoefening

Richt je gedachten eens op een recente gebeurtenis waarbij iemand een overeenkomst met je verbrak. Hoe zou een check-in het gesprek veranderd hebben als jullie hetzelfde inzicht over de overeenkomsten hadden gehad?

WoordenlijstTer inspiratie voor het sturen van een reactie - een lijst van gevoelswoorden en woorden voor behoeften

Deel deze tip met je vrienden

Voel je vrij om een reactie te sturen op de Tip in het algemeen of op de Bewustwordingsoefening in het bijzonder. In beide gevallen ontvang je een reactie en feedback