Woorden die werken Tip 45

"Tijd nemen om zowel persoonlijke als ook gemeenschappelijke prestaties te (h)erkennen en te vieren, helpt om de verbondenheid en de individuele tevredenheid te vergroten."

Neem tijd om te vieren

Constructieve feedback

Sta deze week eens stil bij een vervelende feedback die je onlangs hebt gekregen. Hoe zou het voor jou geklonken hebben als deze met waarnemingen en behoeften was geformuleerd?

Constructieve feedback zorgt voor verbetering van de teamdynamiek en het moreel, terwijl het ook meer duidelijkheid biedt over wat werkt.

Positieve feedback kan op vrijwel dezelfde manier worden geuit als negatieve feedback. Begin met een duidelijke waarneming, vrij van oordelen en verbindt deze aan behoeften die voor jou vervuld zijn.

Bijvoorbeeld in plaats van om via een compliment je waardering te uiten: "Jouw inbreng bij dat voorstel was geweldig.” zou je kunnen zeggen: “Ik ben blij met jouw grondige research en de aanvullende informatie die je aan het voorstel hebt toegevoegd".

Ik weet hoe belangrijk deze details voor de klant zijn. Hierdoor wordt het voor ons veel eenvoudiger om onze dienstverlening af te stemmen op de persoonlijke wensen van deze klant.”

Bewustwordingsoefening

Kijk in de komende week eens of je gelegenheid vindt om positieve of stimulerende feedback te geven waarbij je gebruik maakt van waarnemingen en behoeften. Let daarbij vooral op hoe jouw feedback door je collega wordt ontvangen.

Deel deze tip met je vrienden

Voel je vrij om een reactie te sturen op de Tip in het algemeen of op de Bewustwordingsoefening in het bijzonder. In beide gevallen ontvang je een reactie en feedback