Woorden die werken Tip 44

"Als je merkt dat feedback je triggert, pas dan zelfempathie toe om je opnieuw te verbinden met je eigen behoeften."

Vraag erom!

Feedback ontvangen

Heb je je wel eens verward of gefrustreerd gevoeld of ging je je zelfs verdedigen toen  je feedback kreeg van je teamleider of een collega?

De kans bestaat dat de feedback geuit werd als een oordeel zonder een direct verband naar specifieke actie of gedrag waardoor je je afvraagt waar en hoe ze in de eerste plaats met het oordeel kwamen

Als je merkt dat feedback je raakt, probeer je dan opnieuw te verbinden met je eigen behoeften, of neem een ‘time-in’ en ga ergens naar toe - weg van de ander - om met stille empathie te raden welke behoeften de ander met de evaluatie probeert te vervullen.

Probeer te achterhalen wat je de ander hebt horen zeggen. Gebruik hiervoor de taal van waarnemingen en behoeften. Je kunt dan bekijken of de ander een verzoek aan je gedaan heeft om je anders te gedragen. Je kunt hem helpen door enkele suggesties te doen waarvan je denkt dat hij zou willen zien.

Op deze manier kun je onplezierige feedback omvormen naar een inspirerende gesprek voor jullie beiden.

Bewustwordingsoefening

Sta deze week eens stil bij een vervelende feedback die je onlangs hebt gekregen. Hoe zou het voor jou geklonken hebben als deze met waarnemingen en behoeften was geformuleerd?

WoordenlijstTer inspiratie voor het sturen van een reactie - een lijst van gevoelswoorden en woorden voor behoeften

Deel deze tip met je vrienden

Voel je vrij om een reactie te sturen op de Tip in het algemeen of op de Bewustwordingsoefening in het bijzonder. In beide gevallen ontvang je een reactie en feedback