Woorden die werken Tip 43

"Feedback is vaak een van de meest problematische onderdelen van communicatie."

Feedback geven en ontvangen

Gestandaardiseerde feedback

In veel gevallen zijn we beperkt in de manier waarop we feedback geven vanwege de te volgen procedures die de werkplekorganisatie van ons vraagt, zoals gestandaardiseerde invulformulieren. We kunnen vast komen te zitten in een cyclus van uitgesproken oordelen, die geen direct verband houden met specifiek gedrag.

Bij evaluaties op het werk neemt feedback vaak een steeds belangrijkere positie in zonder een evenredige toename in duidelijkheid of bruikbaarheid.

Ongeacht de systematiek die je moet gebruiken, kun je zinvollere feedback creëren door de gereedschappen van GC te gebruiken, inclusief het koppelen van feedback aan een specifieke waarneming en welke behoeften er in het proces wel of niet weden vervuld.

In dit geval kan een lage beoordeling m.b.t. teamwerk worden aangevuld met een waarneming en een koppeling naar behoeften over b.v. de kwaliteit van de onderlinge werkrelaties, communicatie of productiviteit die je bij hun werk. als een groep hebt waargenomen. Op deze manier ziet de medewerker het kader voor de beoordeling die je hem hebt gegeven en hoe zijn eigen gedrag in vergelijking staat met je verwachtingen, je behoeften en die van de rest van het team op de werkplek.

Bewustwordingsoefening

Denk aan iemand aan wie je feedback gaf of waarvan je feedback ontving. Hoe zou je de feedback met behulp van de stappen van Geweldloze Communicatie kunnen verduidelijken?

WoordenlijstTer inspiratie voor het sturen van een reactie - een lijst van gevoelswoorden en woorden voor behoeften

Deel deze tip met je vrienden

Voel je vrij om een reactie te sturen op de Tip in het algemeen of op de Bewustwordingsoefening in het bijzonder. In beide gevallen ontvang je een reactie en feedback