Woorden die werken Tip 42

"Feedback op het werk brengt vaak je behoeften op het gebied van veiligheid en zekerheid naar voren, die ontstaan met betrekking tot je levensonderhoud."

De Wat is jouw visie?

Constructieve feedback

Voortdurende constructieve feedback is essentieel op je werk om je werk goed te blijven doen. Feedback wordt vaker niet of veel te weinig gebruikt, of alleen in de vorm van een vaag jaarlijks evaluatiegesprek vol met beoordelingen die onuitvoerbaar zijn.

Dat wat we feedback noemen is vaak beladen met oordelen over anderen of over onszelf. Denk eens aan uitspraken zoals: “Je bent geen teamspeler” of “Je moet je verantwoordelijkheid nemen.” of “Je moet eens wat meer rekening houden met de gevoelens van anderen.“

Het is dan ook niet vreemd dat velen van ons geleerd hebben om feedback als iets negatiefs te ervaren. In relatie tot ons werk hebben we geleerd om bang te zijn voor evaluatiegesprekken, vooral als onze financiële zekerheid op het spel staat.

Kijk eens terug op de feedback die je onlangs een collega of een van je medewerkers gaf. Hoe uitte jij wat je wilde zeggen? Als je zelf deze feedback zou hebben gekregen, hoe zou jij het dan hebben ontvangen?

Bewustwordingsoefening

Zet deze week al je gedachten en associaties op papier die je te binnen schieten over ‘zakelijke feedback’ of ‘jaarlijkse evaluatie gesprekken’. En wat is eruit gekomen?

Deel deze tip met je vrienden

Voel je vrij om een reactie te sturen op de Tip in het algemeen of op de Bewustwordingsoefening in het bijzonder. In beide gevallen ontvang je een reactie en feedback