Woorden die werken Tip 41

"Door een ander te laten instemmen met je oordelen krijg je een soort empathie die niet volledig bevredigend is, omdat je nog niet in verbinding staat met je behoeften."

Werkplekroddel transformeren

Eerlijkheid, transparantie, respect

Ben je weleens in het middelpunt van roddels op de werkvloer terechtgekomen? Je collega vertelt een smeuïg verhaal over een gesprek die ze met je teamleider heeft gehad. Je wilt dat ze weet dat je haar hebt gehoord, maar je wilt ook je behoeften aan eerlijkheid, transparantie en respect vervullen?

Net als hoe je een klacht vertaalt, kun je dit stukje roddel ook als een mogelijkheid beschouwen tot verbinding waarbij je empathie kunt inzetten om verbinding te leggen zonder het eens te zijn met het oordeel dat ze doorgeeft.

Wanneer anderen het over een gesprek hebben dat ze met iemand anders hadden, probeert de spreker zijn zin voor realiteit te bepalen.

Hier is een voorbeeld: "Heb je gehoord dat Maarten kantoorartikelen steelt?" zou je kunnen vertalen naar: "Geeft jou dat ook een onprettig gevoel als je hoort dat iemand kantoorartikelen heeft gestolen?"

Vervul de volgende keer als je een soortgelijk verhaal hoort, je behoefte(n) door empathie te gebruiken in plaats van in te stemmen met het oordeel.

Bewustwordingsoefening

Ga deze week op zoek naar mogelijkheden om een roddel te vertalen naar behoeften. Spreek je collega b.v. hierop aan en let op de impact die je empathische verbinding heeft op je interactie.

WoordenlijstTer inspiratie voor het sturen van een reactie - een lijst van gevoelswoorden en woorden voor behoeften

Deel deze tip met je vrienden

Voel je vrij om een reactie te sturen op de Tip in het algemeen of op de Bewustwordingsoefening in het bijzonder. In beide gevallen ontvang je een reactie en feedback