Woorden die werken Tip 4

Je triggers (her)kennen

Voedingsbodem voor conflicten

"Als je - vóórdat je begint te spreken - weet welke behoefte je probeert te vervullen en weet welk verzoek je wilt doen heeft dat veel voordelen."Ike Lasater

De werkplek kan een voedingsbodem voor conflicten zijn. Het verschil tussen een werkplek die je triggert en reactief maakt en één die betrokkenheid, samenwerking en tevredenheid stimuleert, begint met het (her)kennen van je eigen triggers.

Een trigger kan een woord zijn, een bepaald gedrag of iets anders dat nare gevoelens in je oproept. In plaats van gefrustreerd op de trigger te reageren met boosheid of gedrag waar je later spijt van hebt kun je de trigger gebruiken als een kans om te herkennen welke behoefte niet is vervuld.

Zonder dit te beseffen leidt een trigger je naar je gebruikelijke reactie. Wellicht naar boosheid, oordelen of inwendig gemopper. Wat je gebruikelijke reactie ook is, de kans is groot dat je uiteindelijk je behoefte niet zult vervullen.

Zelfempathie is een effectief middel om in te grijpen op het moment dat je getriggerd wordt zodat je kunt kiezen voor een andere respons. Pas zelfempathie toe als je na zo’n interactie weer in contact wilt komen met je gevoelens en behoefte(n). De trainingscycluszin zal je vooral aan het begin van je leercyclus hierbij helpen:

 “Als ik zie of hoor dat … voel ik (m) … omdat ik behoefte heb aan …

Bewustwordingsoefening

Neem deze week tijdens een pauze eens 10 minuten de tijd om in stilte na te denken over een gesprek of ontmoeting op het werk die niet zo verliep zoals je graag zou gehad willen hebben. Vraag jezelf of je gedachten herkent die jou vermogen om in verbinding te blijven blokkeerden en schrijf ze voor jezelf op.

Voel je vrij om een reactie te sturen op de Tip in het algemeen of op de Bewustwordingsoefening in het bijzonder. In beide gevallen ontvang je een reactie en feedback