Woorden die werken Tip 39

“Geweldloze Communicatie is geen toverstok die je kunt zwaaien als je bang bent dat de ander met wie je praat  je niet op de manier zal ontvangen zoals je graag zou willen.”

Als het nou eens niet werkt.

Zelf- en stille empathie

Het is een bekend feit dat, terwijl je bezig bent om je Geweldloze Communicatie vaardigheden en bewustzijn op te bouwen, er tal van voorbeelden zijn waarbij je 'beste GC' niet het soort resultaat zal opleveren waarop je had gehoopt. In feite kan juist het tegenovergestelde gebeuren.

Zelf- en stille empathie kunnen dan krachtige hulpmiddelen zijn om je in bijna elke situatie opnieuw met je intentie te verbinden. Ze helpen je te ontsnappen aan die ongemakkelijke en hoogst onproductieve

zelfgesprekken die vaak uit frustratie voortkomen, zoals: "Dat GC-gedoe werkt gewoon niet." of "Waarom is dit nou zo moeilijk." of zelfs "Waarom hoort niemand me?"

Met zelf- of stille empathie, kun je andere manieren ontdekken om je behoeften te vervullen, of je zou zelfs tot het besluit kunnen komen om de situatie helemaal te verlaten. Hoe dan ook, dit opnieuw verbinden met je menselijke basisbehoeften brengt je terug naar een staat van keuze.

Bewustwordingsoefening

Voel je je gefrustreerd over je voortgang van Geweldloze Communicatie? Neem deze week eens een pauze en houd je opzettelijk bezig met zelf- of stille empathie. Merk je een verandering. Groeit je hoop en betrokkenheid weer voor het proces?

WoordenlijstTer inspiratie voor het sturen van een reactie - een lijst van gevoelswoorden en woorden voor behoeften

Deel deze tip met je vrienden

Voel je vrij om een reactie te sturen op de Tip in het algemeen of op de Bewustwordingsoefening in het bijzonder. In beide gevallen ontvang je een reactie en feedback