Woorden die werken Tip 38

" We hebben de neiging om sterk getriggerd te geraken  als we denken dat iemand weet  dat onze behoeften niet worden vervuld maar er niets mee doet"

"Daar kan ik toch niet om vragen!"

Machtsverschillen op het werk

Zonder twijfel bestaan er op het werk machtsverschillen, maar je besef van hun omvang of van je keuzes die je hierdoor maakt zijn vaak eerder onhaalbaar dan haalbaar.

Het effect van dit besef laat je hoe dan ook worstelen om je fundamentele behoeften te vervullen. De behoefte aan veiligheid en zekerheid van levensonderhoud vormen een struikelblok om iemand te benaderen die je als machtspersoon aanziet. Je zegt dan tegen jeze;f: “Daar kan ik toch niet om vragen!”

Denk eens aan een recente situatie op je werk waar je bang was om iets aan je baas of teamleider te vragen dat je geholpen zou hebben je behoeften te vervullen. Aan de ene kant, denk je misschien dat je baas niet op de hoogte is dat je behoeften niet zijn vervuld en weet je niet hoe je het hem kan vertellen. Aan de andere kant, ben je ervan overtuigd dat hij het wel weet, maar hij lijkt er ongevoelig voor.

In beide gevallen merk je dat je sterk getriggerd wordt en daardoor aarzelt om je verzoek te uiten. Zelfempathie kan dan een krachtige rol spelen om je te helpen je opvatting(en) en de werkelijkheid te scheiden en helpt je beurtelings om meer vertrouwen te krijgen en om te vragen wat je nodig hebt.

Bewustwordingsoefening

Onderzoek de komende week eens hoeveel zelfvertrouwen je hebt om een verzoek aan je baas / teamleider te doen. Welke oordelen en overtuigingen zitten er achter je vertrouwen of ongemak?

Deel deze tip met je vrienden

Voel je vrij om een reactie te sturen op de Tip in het algemeen of op de Bewustwordingsoefening in het bijzonder. In beide gevallen ontvang je een reactie en feedback