Woorden die werken Tip 36

"Je behoeften kennen voordat je iemand onderbreekt, helpt je om de juiste vraag te stellen.”

"Ik wil je even onderbreken!"

De juiste vraag stellen; duidelijkheid creëren

De vorige tip stelde voor te pauzeren voordat je een vergadering onderbreekt om duidelijkheid te creëren over je intentie en de behoeften die je met een dergelijke actie probeert te vervullen. Laten we dit concept eens een beetje verder uitdiepen.

“Je behoeften kennen, helpt je de juiste vraag te stellen. Degene die aan het woord is kan aanvankelijk geïrriteerd raken als je hem onderbreekt, dus je wilt een specifiek contactverzoek klaar hebben, misschien zelfs verbonden met je eigen behoeften.”

Als bijvoorbeeld iemand veel langer aan het woord is geweest dan je plezierig vindt, kun je vragen wat hij wil dat de groep met de informatie doet die hij heeft gedeeld. Met andere woorden, vraag hem zijn verzoek naar de groep te willen verduidelijken.

Bereid je er op voor dat je onderbreking in beginsel voor irritatie of zelfs verwarring kan zorgen. Dit komt vaak voort uit onze wens om gehoord te willen worden. Een andere mogelijkheid is dat de spreker denkt dat hij al een verzoek aan de groep heeft gedaan terwijl de groep in werkelijkheid enkel een aantal ideeën of observaties heeft gehoord.

Probeer terug te geven wat je tot nu toe hebt horen zeggen. Dit herformuleren (parafraseren) zal waarschijnlijk helpen om de boodschap helder te krijgen geeft de spreker de gelegenheid om het verhaal verder te verduidelijken of het vertrouwen dat hij inderdaad gehoord werd. Hoe dan ook, zullen jullie beide het gesprek waarschijnlijk op een plezierige manier voortgang kunnen geven op een manier die ieders behoeften vervuld.

Bewustwordingsoefening

Neem deze week de tijd te oefenen in het terug geven van wat je iemand hebt horen zeggen. Let op de reacties en waar die het gesprek naar toe leiden.

Deel deze tip met je vrienden

Voel je vrij om een reactie te sturen op de Tip in het algemeen of op de Bewustwordingsoefening in het bijzonder. In beide gevallen ontvang je een reactie en feedback