Woorden die werken Tip 33

"Geweldloze Communicatie is eenvoudig maar niet gemakkelijk."

Wat heb je ervan geleerd?

Achteraf evalueren

Proficiat, je bent erin geslaagd het slecht nieuwsgesprek met je collega of medewerker te voeren. En over het verloop ben je achteraf gezien best tevreden. Maar wat heb je ervan geleerd?

Een geweldige manier om je nieuwe communicatie vaardigheden op je werk te integreren en verder te ontwikkelen is, om na elk slecht nieuwsgesprek een paar minuten tijd te nemen en kort te evalueren hoe je dit gesprek hebt ervaren, alleen of met je oefenpartner.

Maak voorafgaand aan het gesprek aantekeningen van je waarnemingen om je op de ontmoeting voor te bereiden en noteer achteraf wat effectief bleek te zijn tijdens het gesprek. Wat voelde je toen je aan het gesprek begon?

Dat geldt ook voor het gesprek zelf. Wat verliep prettig en zou je willen vieren en wat betreur je dat minder prettig verliep?

Als je merkt dat je jezelf of de ander(en) tijdens deze ontmoeting veroordeelt, pauzeer dan even om bij jezelf na te gaan “Welke behoeften probeer ik te vervullen als ik deze oordelen heb?” Elke keer dat je deze korte evaluatie doet, neemt je emotionele woordenschat toe en wordt dit proces en besef een steeds natuurlijker onderdeel van je communicatie.

Bewustwordingsoefening

Neem de komende week tijd om een gesprek dat je voerde te analyseren op papier, alleen of samen met je oefenpartner. Hoe bereidde je je voor, wat ging goed en wat had je anders willen aanpakken?

Deel deze tip met je vrienden

Voel je vrij om een reactie te sturen op de Tip in het algemeen of op de Bewustwordingsoefening in het bijzonder. In beide gevallen ontvang je een reactie en feedback