Woorden die werken Tip 30

"Als je voldoende openstaat voor de behoeften van anderen en je ermee verbindt, vergroot je zelf de kans je eigen behoeften te vervullen."

Empathie tonen met de vijand

De mens achter de vijand

De vorige tip ging over het inzetten van stille empathie op je werkplek om contact te maken met de behoeften die schuil gaan achter het vijandbeeld dat je van een leidinggevende of collega zou kunnen koesteren. Om dit proces af te maken is het belangrijk je ook in te leven in de ‘vijand’. Stel je beschouwt je leidinggevende als ‘flut manager’. Misschien ontdek je dat achter dit oordeel je eigen behoefte aan autonomie en vertrouwen schuil gaat. Je weet van jezelf dat als je zelfstandig werkt, je creativiteit het grootst is en dat je dan de beste resultaten bereikt.

Daarnaast wil je graag dat je teamleider vertrouwen heeft dat je je werk op tijd af hebt.

Om eraan te werken dat vijandbeeld volledig te transformeren is het belangrijk in contact te komen met de behoeften van je teamleider achter wat je interpreteert als ‘flut’ strategie. Merk hoe je eigen bewustzijn kan verschuiven terwijl je erkent welke behoeften hij of zij probeert te vervullen. Het vijandbeeld kan zelfs helemaal verdwijnen en in plaats daarvan begin je een mens te zien die voor je staat, met wellicht dezelfde gevoelens en behoeften die jij ook hebt.

Bewustwordingsoefening

Maak de komende week een bewuste poging subtiele vijandbeelden te herkennen die bij jou mogelijk aanwezig zijn over collega's of teamleiders op het werk.

Verken het proces van stille empathie en empathie en bekijk hoe het nieuwe mogelijkheden voor je relatie met de persoon in kwestie zou kunnen openen.

Deel deze tip met je vrienden

Voel je vrij om een reactie te sturen op de Tip in het algemeen of op de Bewustwordingsoefening in het bijzonder. In beide gevallen ontvang je een reactie en feedback