Woorden die werken Tip 3

Oefenen in stilte

Een kip-of-ei-uitdaging

“Er is bijna niets wat een ander kan zeggen of doen waar je niet met empathie of een andere vorm van verbindende communicatie op kunt reageren."Ike Lasater

Heb je twijfels om Geweldloze Communicatie op het werk toe te passen? Ben je bang dat anderen zich zullen afvragen waarom je zo raar praat? Je vrees kan een kip-of-ei-uitdaging worden, als je jezelf vragen stelt zoals: “Hoe krijg ik er handigheid in als ik bang ben om het te gebruiken?” Of sterker nog; “Hoe kan ik het veilig toepassen zolang ik de handigheid nog niet heb?”

Een manier om communicatievaardigheden op je werkplek te ontplooien is om non-verbaal – in stilte – te oefenen. Je kunt oefenen zonder dat iemand het in de gaten heeft. Een sterk aspect van deze stille vaardigheid is, te beseffen waar je verbindingsblokkades liggen. De twee stappen van deze oefening helpen je om de vele manieren te herkennen hoe je met je eigen communicatie de verbinding met een ander blokkeert..

De zogenaamde trainingscycluszin helpt je de vier basisonderscheidingen die er ingebed liggen te onthouden.

Overdenk in stilte de volgende stappen:

  1. Ontwaar de momenten waarop je je minder prettig voelt in het contact met je baas of een collega.
  2. Wanneer je merkt dat je je niet zo op je gemak voelt, overweeg dan of je wellicht bezig bent om: een standpunt te verdedigen, te verklaren, te moraliseren, iemand de schuld te geven, te willen straffen of je gelijk probeert te halen. Elk inwendig gevoel om de ander schuld of schaamte te laten voelen leidt al snel tot het verbreken van de verbinding.

Het herkennen van dit gedrag en het besef dat hieruit verbindingsblokkades voortkomen vormen een belangrijke stap in het leerproces om geweldloos te communiceren.

Bewustwordingsoefening

Probeer deze week zoveel mogelijk triggers te herkennen. Maak voor jezelf eens een lijst waarin je per situatie opschrijft welk beeld, gedrag, taalgebruik of ervaring je raakte. Hierdoor creëer je een nieuw besef van hun relatie tot (jou) gebruikelijke reacties.

Voel je vrij om een reactie te sturen op de Tip in het algemeen of op de Bewustwordingsoefening in het bijzonder. In beide gevallen ontvang je een reactie en feedback