Woorden die werken Tip 29

“Elke keer wanneer ik een gedachte heb in de zin van een overtuiging of oordeel over mijzelf of iemand anders heb ik een vijandbeeld.”

Het vijandbeeldproces

Bepaalde overtuigingen

Wanneer iemand gezag over je heeft, zoals je baas of teamleider, heb je vaak bepaalde overtuigingen en oordelen over hem of haar.

Deze oordelen kunnen van invloed zijn op je houding en hebben vaak een negatieve invloed op je productiviteit en vooral op je werkplezier. Hoe beïnvloedt je beeld van je teamleider of van een ander gezagspersoon jou?

Om dat vijandbeeld volledig te kunnen transformeren is het belangrijk in contact te komen met de behoeften van je teamleider achter wat je interpreteert als ‘flut manager’. Merk hoe je eigen bewustzijn kan verschuiven terwijl je erkent welke behoeften hij of zij probeert te vervullen. Het vijandbeeld kan zelfs helemaal verdwijnen en in plaats daarvan begin je een mens te zien die voor je staat, met wellicht dezelfde gevoelens en behoeften die jij hebt.

Bewustwordingsoefening

Bekijk de komende week eens of er een moment is waarop dit vijandbeeldproces zinvol kan zijn en pas het vervolgens toe. Wat is het resultaat?

Deel deze tip met je vrienden

Voel je vrij om een reactie te sturen op de Tip in het algemeen of op de Bewustwordingsoefening in het bijzonder. In beide gevallen ontvang je een reactie en feedback