Woorden die werken Tip 26

"Wanneer je iemand vraagt je te vertellen hoe hij  zich voelt, nadat hij gehoord heeft wat je hebt gezegd, probeer je in zekere zin de kwaliteit van de verbinding tussen jullie te achterhalen." 

Drie soorten verzoeken

De juiste woorden

Voel je je soms geremd als je op het punt staat om een verzoek te doen? Mis je duidelijkheid om in het moment de juiste woorden en toon te vinden die je de zekerheid geven of je verzoek helder en duidelijk is?

Soms is opnieuw stil staan bij de verschillende soorten verzoeken een manier om duidelijkheid en vertrouwen (terug) te krijgen en de juiste woorden te vinden. Dit zijn de drie soorten verzoeken:

Actieverzoek – Vragen om een verandering in het gedrag, hetzij van een ander  of van jezelf. Je zult je kunnen voorstellen dat dit de verzoeken zijn die, indien er aan voldaan wordt, je behoeften zullen vervullen. “Zou je bereid zijn om me een glas water te willen brengen?

Procesverzoek - Met de twee soorten procesverzoeken vraag je anderen om je, of te vertellen wat ze jou net hebben horen zeggen, of hoe ze zich voelen te hebben gehoord wat je net zei.

  • Wanneer je anderen vraagt je te vertellen hoe ze zich voelen nadat ze gehoord hebben wat je gezegd hebt, probeer je in zekere zin de kwaliteit van de verbinding tussen jullie te achterhalen.
  • Wanneer je iemand vraagt om je te vertellen wat hij of zij heeft gehoord, kun je het beschouwen als een manier om te beoordelen of de boodschap die je hebt verzonden is ontvangen zoals je het bedoeld had..

Bewustwordingsoefening

Stel je in de komende week voor hoe je een procesverzoek kunt invoegen in een gesprek dat je recent hebt gevoerd of dat je nog gaat voeren. Hoe zou dit soort verzoek bijdragen aan de kwaliteit van de verbinding en aan de helderheid?

Deel deze tip met je vrienden

Voel je vrij om een reactie te sturen op de Tip in het algemeen of op de Bewustwordingsoefening in het bijzonder. In beide gevallen ontvang je een reactie en feedback