Woorden die werken Tip 20

"Sommige mensen vrezen de kwetsbaarheid die ze zullen ervaren als ze vragen om wat ze echt nodig hebben."  

Vraag om wat je nodig hebt

Kwetsbaarheid tonen

Zelfgesprekken verwijzen naar gesprekken die je in je hoofd voert, als je overweegt wat je zou willen doen, zoals b.v.: “Nou, ik zou wel van te voren willen weten wanneer zij me op een compleet nieuw project zet, zodat ik me hierop kan voorbereiden. Maar ja, dat heeft ze altijd al zo gedaan en ze zal toch niet veranderen. Trouwens, zelfs als ze dat al zou doen, dan zal ik het toch naast mijn andere werk moeten doen, dus waarom zou ik haar ernaar vragen?

Je denkt m.a.w. dat je behoeften niet zullen worden vervuld en als je het zou vragen zou dit je relatie misschien kunnen ondermijnen; dus vraag je het maar niet.

Als je een zelfgesprek voert zou je kunnen beseffen dat je dit voert uit een vooronderstelling over de ander, de situatie, of misschien over jezelf. Zo zou je bijvoorbeeld kunnen denken “Het kan haar toch niets schelen wat ik denk.” of “Ze zal mijn verzoek toch gewoon (weer) als kritiek ervaren.” of ”Uiteindelijk zal hij toch doen wat hij wil.

Belicht met dit bewustzijn eens deze denkbeelden en probeer de onderliggende behoefte(n) te ontdekken. Vraag jezelf dan af of je je denkbeelden wilt toetsen door een helder verzoek aan de ander te doen.

Bewustwordingsoefening

Bekijk deze week eens of je kunt ontdekken of je zelfgesprek je ervan weerhoudt om een concreet verzoek te doen. Wees nieuwsgierig naar de denkbeelden achter je zelfgesprek om vervolgens contact te maken met de behoeften die erachter schuil gaan.

Deel deze tip met je vrienden

Voel je vrij om een reactie te sturen op de Tip in het algemeen of op de Bewustwordingsoefening in het bijzonder. In beide gevallen ontvang je een reactie en feedback