Woorden die werken Tip 2

De vier hoekstenen van communicatie

Resultaten willen zien

Ben je ambitieus? Merk je dat je ongeduldig wordt omdat je je nieuwe Geweldloze Communicatie vaardigheden volledig in je dagelijkse werkplekcommunicatie wilt integreren, zodat je resultaten begint te zien?

“Door je met je eigen behoeften te verbinden, wordt je intentie van moment tot moment duidelijker."Ike Lasater

Het diepgaand leren herkennen van de basisonderscheidingen van Geweldloze Communicatie vereist een herprogrammering van je manier van denken, zodat je kunt handelen vanuit een intentie die beter is afgestemd op je waarden. Simpel gezegd; het vergt tijd en oefening.

De zogenaamde trainingscycluszin helpt je de vier basisonderscheidingen die er ingebed liggen te onthouden.

De vier basisonderscheidingen zijn:

  1. Waarnemen: “Als ik hoor …,”
  2. Gevoel: “Voel ik / Voel ik me …,”
  3. Behoeften (Nodig hebben): “Omdat ik behoefte heb aan / Omdat ik … nodig heb / Omdat het belangrijk voor mij is …
  4. Verzoek: “Ben je bereid …?”.

Mensen die deze stap overslaan, hebben doorgaans meer tijd nodig om het perspectiefveranderend potentieel van Geweldloos Communicatie echt te belichamen, als ze het al ooit doen. Het oefenen van deze trainigscycluszin is de meest effectieve manier om deze basisonderscheidingen naar een dieper niveau te brengen.

In plaats van om dit trainingsproces over te slaan, omhels je het als een cruciale en noodzakelijke stap om de toekomstige door jou nagestreefde doelstellingen te realiseren.

Bewustwordingsoefening

Neem deze week eens de tijd om na te denken over een gebruikelijke reactie die je bijvoorbeeld had met een collega, teamleider of klant. Vraag jezelf af of deze reactie in overeenstemming is met je waarden. Welke behoefte vervulde je wel en welke behoefte niet?

Voel je vrij om een reactie te sturen op de Tip in het algemeen of op de Bewustwordingsoefening in het bijzonder. In beide gevallen ontvang je een reactie en feedback