Woorden die werken Tip 13

Gevoelens uiten

“Als ik niet verbonden ben met mezelf en aan een pijnlijk voorval denk dat een dag eerder gebeurde bevind ik mij meestal in een staat van straffen en beschuldigen.” Ike Lasater

Worstelen met gevoelens

Heb je er ooit mee geworsteld om je gevoelens nauwkeurig te benoemen buiten de gangbare woorden als ‘goed, slecht, verdrietig’ of ‘boos’? Als dat zo is dan ben je zeker niet de enige.

De werkplek is van oudsher een plaats waar aan gevoelens en behoeften geen waarde word gehecht en als een bedreiging voor de productiviteit worden gezien. Werknemers worden geacht rationeel te blijven en hun gevoelens en behoeften te onderdrukken.

Inspelen op je gevoelens en behoeften vervult je behoefte aan empathie. Wanneer  je dit doet, ben je vaak zelfs veel productiever dan wanneer je je behoeften onvervuld laat.

Het vergroten van je woordenschat aan gevoelens en behoeften kan een diepgaande invloed hebben op je besef om ze in het moment te gebruiken. Houd je lijst(je) met gevoelens en behoeften bij de hand. Op momenten waarop het voor je onduidelijk is wat je voelt of nodig hebt, gebruik je ter ondersteuning de lijst als een ‘spiekbriefje’.

Bewustwordingsoefening

Houd deze week je lijst met gevoelens en behoeften (Appendix B en D) bij de hand. Gebruik ze gedurende de hele dag om gevoelens en behoeften te benoemen als je moeite hebt de juiste woorden te vinden. Merk hoe de groeiende woordenschat je ook helpt om de gevoelens en de behoeften van anderen in je omgeving te raden.

Voel je vrij om een reactie te sturen op de Tip in het algemeen of op de Bewustwordingsoefening in het bijzonder. In beide gevallen ontvang je een reactie en feedback