Woorden die werken Tip 12

Het schuld en schaamte denkkader

"Wat ben je weer onbeschoft!"

“Het fundamentele voordeel van het dagelijks oefenen ligt in de verschuiving van het schuld en schaamte denkkader naar een denkkader om te willen leren.”Ike Lasater

Als je niet verbonden bent met je gevoelens en terugdenkt aan een pijnlijke gebeurtenis die eerder gebeurde, dan bevindt je je in een schuld en schaamte denkkader.

Dit betekent dat je iemand anders of jezelf de schuld geeft van wat wel of niet gebeurde. Dit denkkader komt vaak voor op de werkplek en komt voort uit een focus op wat we niét willen, in plaats van wat we wél zouden willen.

Als een collega bijvoorbeeld tijdens een vergadering kortaf tegen je is, zou je kunnen reageren met: “Wat ben je weer onbeschoft!” en het zou niets veranderen. Jezelf vertellen om te stoppen  met beschuldigen of veroordelen is niet genoeg.

Gebruik in plaats daarvan het rouwproces  en benoem wat je hebt waargenomen: “Zij handelt op een manier die ik als onprettig ervaar. Mijn behoefte aan respect is niet vervuld.” Nu je door het benoemen van de waarneming de ervaring weer doorleefd, is je bewustzijn verschoven naar iets dat je wel kunt beïnvloeden; je behoefte aan respect.

Het gebruiken van stille empathie kan een belangrijke rol spelen om het schuld en schaamte denkkader op een snelle manier te transformeren. Het kan ook een goed middel tegen burn-out zijn.

Bewustwordingsoefening

Bekijk deze week eens of je je aan een ontmoeting kunt herinneren die jou tot oordelen en beschuldigen aanzette. Denk dan aan de situatie terug en gebruik het rouwproces om je met je gevoelens en behoeften te verbinden. Merk op hoe deze stap je van het beschuldigen afhoudt.

Voel je vrij om een reactie te sturen op de Tip in het algemeen of op de Bewustwordingsoefening in het bijzonder. In beide gevallen ontvang je een reactie en feedback