Woorden die werken Tip 1

Aandacht aan jezelf besteden

De eerste stap

Herken je een terugkerend patroon van ontevredenheid in je (werk)relaties? Verlang je naar verhoogde productiviteit en samenwerking in je team of ondersteuning en begrip van je teamleider of collega’s?

"Als ik stil sta bij mijn frustratie besef ik welke behoefte niet is vervuld en gaat mijn onbewuste op zoek naar een strategie om deze te vervullen."Ike Lasater

Als je bedenkt dat de meeste van ons een derde van de dag werken, pendelen of in gedachten ermee bezig zijn, interesseert je dit waarschijnlijk.

De eerste stap om dit te bereiken is aandacht aan jezelf te besteden, je bewust worden van je denkpatronen en gedrag dat je er misschien van weerhoudt het werkplezier te ervaren dat je zou willen. Zelfs als je van baan verandert, zullen deze patronen steeds terug blijven komen.

Om je gebruikelijke reactiepatroon te doorbreken is te beseffen dat je gedrag voortkomt uit je onvervulde behoeften. Als je je telkens weer verbindt met de behoeften die wel of niet vervuld zijn, ontstaat er ruimte in je om in de toekomst anders te handelen.

Stel je teamleider of een collega zegt tegen je: “Mooie collega ben je. Dat is de zoveelste keer deze week dat je te laat op het werk komt!”, zonder aan je te vragen hoe dat komt en hoe dat voor jou is, kan dit een aanleiding zijn dat je hem een eikel vindt. Je voelt je geprikkeld en zegt er niets van.

Je zou kunnen ontdekken dat je reactie niet in overeenstemming is met je waarden. Als je hier even bij stil staat, merk je dat je behoeften aan respect en erkenning door je reactie niet vervuld zijn. Als je hier niets mee doet zal dit vroeg of laat bewust of onbewust van invloed zijn op de relatie die je met de ander hebt. Het natuurlijke resultaat van dit onderzoek leidt tot de vraag: “Hoe kan ik het de volgende keer anders doen om mijn behoeften beter te vervullen?

Bewustwordingsoefening

Neem deze week eens de tijd om na te denken over een gebruikelijke reactie die je bijvoorbeeld had met een collega, teamleider of klant. Vraag jezelf af of deze reactie in overeenstemming is met je waarden. Welke behoefte vervulde je wel en welke behoefte niet?

Voel je vrij om een reactie te sturen op de Tip in het algemeen of op de Bewustwordingsoefening in het bijzonder. In beide gevallen ontvang je een reactie en feedback