Woorden die werken | Vervolg

Logo-Cursus-woorden-die-werken-verdieping

Woorden die werken | Vervolg

Cursusinhoud

De cursus Woorden die werken  | Vervolg bevat 15 lessen verdeeld over 3 modules en is het vervolg op de cursus Woorden die werken | Basis. Deze cursus legt de nadruk op veelvoorkomende situaties die je op je werkplek en daarbuiten zult tegenkomen en waarmee jij je vaardigheden nog meer kunt verdiepen.

Vervolgstap 5 | Vijandbeelden herkennen en ontmantelen

Logo Cursus Woorden die werken Module 5Met deze vervolgstap tonen we je wegen om vijandbeelden te ontmantelen en verwerf je vaardigheden om je communicatie niet te laten vertroebelen door angsten, oordelen en overtuigingen. Je kunt je vijandbeeld zelfs helemaal laten verdwijnen en zodanig transformeren dat je een mens ziet die voor je staat. Met deze vaardigheden vormen o.a. uitdagende gesprekken en ontmoetingen voor jou,gelegenheden tot het creëren van meer verbondenheid en samenwerking.

Samengevat: herkennen van vijandbeelden, hoe het vijandbeeldproces je helpt, vijandbeelden aan het werk, omgaan met ingewikkelde gesprekken, effectief evalueren en feedback geven

Leerdoelen

Les 1 | Welk ‘vijandbeeld’ herken jij?
Leerdoel: De intentie van deze les is je bekend te maken met het begrip ‘vijandbeeld’ als een bron van veel misverstanden en conflicten – ze creëren hoofdzakelijk dat wat jij niet wilt i.p.v. wat jij wel wilt – en hoe je leert ze te ontkrachten.

Les 2 | Het vijandbeeldproces
Leerdoel: De intentie van deze les is je te ondersteunen om met het vijandbeeldproces te gaan werken. Door dit proces toe te passen schakel je over naar het evalueren van welke van je behoeften onvervuld bleven.

Les 3 | Vijandbeelden aan het werk
Leerdoel: De intentie van deze les is je te laten zien hoe het vijandbeeldproces je erbij kan ondersteunen dat je je eigen communicatie niet door je angsten en overtuigingen laat vertroebelen. Angsten en overtuigingen blokkeren vaak de vervulling van je eigen behoeften.

Les 4 | Omgaan met ingewikkelde gesprekken
Leerdoel: De intentie van deze les is je te laten zien dat een moeilijk gesprek met drie eenvoudige voorbereidende stappen omgezet kan worden naar een vruchtbaar dialoog voor alle betrokkenen. Noodzakelijke ingrediënten hiervoor zijn: het vijandbeeldproces, zelfempathie  en (optioneel) een goede vriend of collega.

Les 5 | Je waarnemingen toetsen
Leerdoel: De intentie van deze les is je handvatten aan te reiken hoe je met een doordachte voorbereiding op een moeilijk gesprek en een korte evaluatie achteraf, jij op je werk je nieuwe communicatievaardigheden verder kunt ontwikkelen en integreren.

Vervolgstap 6 | Welzijn en tevredenheid creëren

Logo Cursus Woorden die Werken Module 6Met Vervolgstap 6 zul je vaardigheden verwerven die je in staat stellen effectieve vergaderingen en bijeenkomsten te organiseren, je weet hoe je uitdagende werkplekkwesties benoemt en hoe je hiervoor wederkerige tevredenstellende oplossingen kunt aanbieden. De didactische vaardigheden die je reeds verworven hebt zullen je helpen om vanuit verbondenheid en inzicht met je behoeften te handelen, waardoor je de kans vergroot dat je door je acties antwoorden ontvangt waar je op hoopte en bijdraagt aan het welzijn van jezelf en anderen. 

Samengevat: omgaan met humor en uitdagende vooroordelen, bijdragen aan effectief vergaderen, omgaan met machtsstructuren

Leerdoelen

Les 1 | Omgaan met humor op de werkplek
Leerdoel: De bedoeling van deze les is je bekend te maken met de consequenties van humor op je werkplek en welke strategieën je kunt ontwikkelen om er zelf bewuster mee om te gaan, b.v. door te achterhalen met welke intentie jij een grap zou willen vertellen?

Les 2 | Vergaderen, nieuwe stijl
Leerdoel: De bedoeling van deze les is je handvatten aan te reiken hoe je met je verworven vaardigheden van stille empathie en zelfempathie de kwaliteit van vergaderingen kunt vergroten en de dynamiek van en binnen een groep kunt veranderen.

Les 3 | Vergaderen nieuwe stijl, vervolg
Leerdoel: De intentie van deze les is je te laten zien hoe jij de juiste vragen kunt stellen door je met je behoeften te verbinden. Je zult ook kennis maken met de kunst van het parafraseren; herformuleren van hetgeen wat je een ander hebt horen zeggen.

Les 4 | Vergaderingen een nieuwe dynamiek geven
Leerdoel: De intentie van de vervolgles op ‘het nieuwe vergaderen’ is je te laten beseffen dat jij het kunt zijn die vergaderingen tot een productieve verbindende bijeenkomst kan omvormen.

Les 5 | Macht en machteloosheid
Leerdoel: Deze les heeft de intentie de achtergronden van echte verschillen in macht en vermeende verschillen in macht onder je aandacht te brengen. Waarom jij je soms machteloos voelt en wat de oorzaak hiervan is en hoe je dit kunt wijzigen.

Vervolgstap 7 | Uitdagingen zien als gelegenheden tot verbinding en groei

Logo cursus Woorden die Werken Module 7Vervolgstap 7 zal je laten zien hoe je een onderscheid kunt maken tussen, macht hebben over anderen en macht hebben met anderen en hoe jij je eigen gevoel van machteloosheid kunt ontstijgen. Roddel en kritiek weet je te converteren naar waardevolle feedback en waardering en draag je door je nieuw verworven communicatie vaardigheden ertoe bij dat geschreven en ongeschreven overeenkomsten nageleefd worden. Je ziet uitdagingen veelal als kansen tot verbindingen. Je beschikt nu over alle vaardigheden van een Practitioner in Geweldloze Communicatie.

Samengevat: omgaan met roddels en klachten, feedback zonder kritiek, complimenten versus waardering, geschreven en ongeschreven overeenkomsten naleven, e-mail beantwoorden nieuwe stijl.

Leerdoelen

Les 1 | Roddels en klagende collega’s
Leerdoel: De bedoeling van deze les is je te laten zien dat, als je op roddels met je intentie naar verbinding reageert en je de basisbeginselen van Geweldloze Communicatie gebruikt, je de verbinding zult opbouwen waar je naar op zoek bent.

Les 2 | Feedback geven zonder kritiek
Leerdoel: Met deze les willen we je aandacht vestigen op een van de meest problematische onderdelen van communicatie: feedback geven zonder dat deze overladen wordt met oordelen over de ander of over jezelf.

Les 3 | Waardering versus compliment
Leerdoel: De bedoeling van deze les is je te laten zien dat feedback zeer geschikt is om de teamdynamiek en het moreel aanzienlijk te verbeteren en dat het tot meer duidelijkheid leidt over wat werkt.

Les 4 | Geschreven en ongeschreven overeenkomsten
Leerdoel: De intentie van deze les is om je te laten zien hoe het vijandbeeldproces je kan ondersteunen om je uit een staat van oordelen en veroordelen te halen en helderheid te creëren over welke behoeften voor jou in een bepaalde situatie onvervuld zijn. Als gevolg hiervan ontstaat er in jou meer helderheid over het verzoek dat je wilt uiten.

Les 5 | e-mails beantwoorden, nieuwe stijl
Leerdoel: De intentie van deze les is om je te laten beseffen dat je op veel manieren je vaardigheden in Geweldloze Communicatie kunt verdiepen en verder kunt uitbouwen. Een laagdrempelige gelegenheid hiervoor is het verzenden van e-mails.

Cursusvorm

We maken gebruik van blended learning, een combinatie van online leren en contactonderwijs.

Online leren

Tijdens het verloop van de onlinecursus kun jij je – via de faciliteiten van de cursusomgeving – met je medecursisten uitwisselen of gericht vragen stellen aan de cursusbegeleider. Als een onderdeel net iets meer uitleg nodig heeft of je wilt meer achtergrondinformatie vergaren dan kun je optioneel via de afsprakenplanner een persoonlijk online begeleidingsgesprek – via Skype – inplannen. Hoe dat in zijn werk gaat lees je hier.

Contactdagen

Daarnaast wordt je in de gelegenheid gesteld optioneel deel te nemen aan een maandelijkse interactieve cursusdag waarin de Geweldloze Communicatie bouwstenen diepgaander uitgelegd, besproken en geoefend worden en waar jij je met andere deelnemers uit kunt wisselen. Kijk voor data en informatie over deze cursusdagen in onze cursusagenda.

Hoe het werkt

De cursus omvat 15 lessen verdeeld over 3 modules.

Na je aanmelding kun je meteen aan de slag met de eerste les. Om je voldoende gelegenheid te geven met het geleerde aan de slag te gaan ontvang je op een wekelijkse basis toegang tot je vervolglessen. Het wekelijkse ritme betekent voor jou niet dat je elke week aan een nieuwe les moet beginnen. Jij bepaalt zelf wanneer je aan een vervolgles wilt beginnen. M.a.w. je kunt de lessen ook ‘opsparen’.

Aan het einde van elke les wordt je uitgenodigd om een korte kennistoets te doen. Aan het einde van elke module wordt je uitgenodigd om een kort essay over de inhoud van de module te willen schrijven. Bij het afronden van elke module ontvang je dan je Communicatie Badge (ComBa). De ComBa die je vaardigheden symboliseert kun je vervolgens op alle sociale media delen, zodat iedereen van je kennen en kunnen op de hoogte is.

Wat je ermee kunt bereiken

Na afloop van de cursus zul je o.a.

 • in staat zijn vijandbeelden over jezelf of anderen te herkennen
 • in staat zijn moeilijke gesprekken met meer vertrouwen te voeren en te leiden
 • in staat zijn je te bevrijden van vooroordelen, schuld en schaamte
 • in staat zijn vergaderingen effectiever te beleven en te leiden
 • in staat zijn werkplek(roddel) om te buigen naar verbinding
 • in staat zijn kritiek te vertalen naar waardevolle feedback voor jezelf en anderen
 • in staat zijn e-mail effectiever in te zetten en te integreren in je dagelijkse communicatie
 • in staat zijn om de beëindiging van arbeidsovereenkomsten in vruchtbare banen voor alle betrokkenen te leiden

Na het succesvol afronden van deze cursus ontvang je bovendien het certificaat van een Practitioner Geweldloze Communicatie.

Voorkennis

Bekendheid met de 4 componenten –  waarneming, verzoeken, behoeften en verzoeken – van Geweldloze Communicatie en dat je de cursus Woorden die werken | Basis gevolgd hebt.

Je investering

Je investering in geld bedraagt € 265,- waar de Btw. en certificaat zijn inbegrepen. Daarnaast zul je ca. 1 – 2 uur per week met je studie bezig zijn, incl. het via een toets beantwoorden van de vragen over de les. Vanzelfsprekend staat het je vrij meer tijd te willen besteden aan je studie, je zult al snel merken dat je er voldoende gelegenheden voor aangereikt zult krijgen.

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •