Logo-MenC-Vernieuwd-Wit

Mens & Communicatie introduceert

Woorden die werken | Basis

In 4 stappen naar meesterschap

Logo-Cursus-woorden-die-werken-essentials

Cursusinhoud

In 4 overzichtelijke stappen begeleiden we jou om oplossingen op veel uitdagingen te vinden, om zodoende je doelen met vertrouwen te realiseren.

Woorden_die_werken_van_huidig_naar_nieuw

Stap 1 | Bewustzijn creëren (door aandacht aan jezelf te besteden)

Logo Cursus Woorden die werken Module 1Tijdens Stap 1 ondersteunen we je om triggers van jezelf en anderen te herkennen en ze te willen zien als waarschuwingssignalen voor onvervulde behoeften. Je leert interpretaties van waarnemingen te scheiden, waardoor je jezelf en anderen beter begrijpt.

Samengevat: beseffen dat verbindingen geblokkeerd kunnen geraken, een nieuwe vaardigheid zoals zelfempathie kunnen toepassen om je eigen triggers en de triggers van anderen te zien en ze te ontmantelen.

Lessen en leerdoelen Stap 1

Les 1 | Aandacht aan jezelf besteden
Leerdoel: De bedoeling van deze les is je vertrouwd te maken met de basisprincipes van Geweldloze Communicatie zodat je een begin kunt maken deze innovatieve manier van communicatie op een natuurlijke wijze in je dagelijkse (werk)leven en bij andere uitdagende situaties te integreren.

Les 2 | Je triggers leren (her)kennen
Leerdoel: De intentie van deze les is je bekend te maken en vertrouwd te laten geraken met een krachtige menselijke eigenschap die bij velen in vergetelheid is geraakt: empathie en in de afgeleide vormen; zelfempathie en stille empathie

Les 3 | Anderen leren begrijpen
Leerdoel: De bedoeling van deze les is je vertrouwd te maken met de vaardigheid van  ‘stille empathie’ – jezelf in stilte empathie geven zonder jezelf te beoordelen of te veroordelen. Hiermee creëer je de noodzakelijke ruimte om je rondtollende gedachten te bedaren.

Stap 2 | Je eigen leerproces verstevigen en vieren

Logo Cursus woorden die werken Module 2In Stap 2 ondersteunen we je om je eigen leerproces – waar je aan begonnen bent – te verdiepen met twee nieuwe inzichten: de processen van vieren en rouwen.  Hiermee ben je niet alleen in staat je leerproces te handhaven en te verdiepen maar zul jij je ook uit een staat van beschuldigen en bestraffen kunnen halen en het spel van wie er fout is en wat niet juist is aan een situatie kunnen herkennen, verlaten of ombuigen.

Samengevat: de betekenis om voortgang te vieren herkennen, de betekenis van het rouwen om vergissingen en daardoor de leercyclus in stand te houden en te verstevigen.

Lessen en leerdoelen Stap 2

Les 1 | Tijd nemen om te vieren
Leerdoel: De bedoeling van deze les is om je vertrouwd te maken met het proces van vieren – b.v. omdat je genoten hebt van een gesprek met een collega op het werk. Vieren verbindt je met vervulde behoeften en door dit te vieren stap je in een leerproces dat je bij toekomstige identieke situaties ondersteunt om je eigen behoeften en de behoeften van anderen eerder te vervullen.

Les 2 | Tijd nemen om te rouwen
Leerdoel: In tegenstelling tot de vorige les willen we je nu vertrouwd maken met het rouwproces: als behoeften onvervuld zijn. Dit proces zal je helpen het spel – van wie er fout is en wat niet juist is aan een situatie – te herkennen en te verlaten.

Les 3 | Oefening baart kunst
Leerdoel: De bedoeling van deze les is je om je vertrouwd te maken met een persoonlijk vieren- en oefenritueel – inclusief dagelijkse oefeningen – dat een aantoonbare belangrijke factor is om je Woorden die werken vaardigheden sneller en effectiever in je leven te integreren.

Stap 3 | Vertrouwen en bekwaamheid opbouwen

Logo Cursus Woorden die werken Module 3In Stap 3 reiken we je gereedschappen en strategieën aan die je kunt gebruiken om met meer vertrouwen je eigen verantwoordelijkheden te zien en te nemen. Met deze gereedschappen zal jij je didactische vaardigheden zodanig kunnen vergroten, dat je bij uitdagende situaties binnen de samenleving, op de werkplek en in je persoonlijke omgeving escalerende situaties kunt omvormen naar verbindende relaties.

Samengevat: eigen verantwoordelijkheden zien en nemen, het vergroten van je eigen didactische vaardigheden, bereidheid je nieuwe vaardigheden te willen inzetten om heldere en duidelijke afspraken te maken

Lessen en leerdoelen Stap 3

Les 1 | Vertrouwen en bekwaamheid opbouwen
Leerdoel: De bedoeling van deze les is om je te laten beseffen dat oefenen de sleutel is om een leercyclus te doorlopen en bekwaamheid op te bouwen Geweldloze Communicatie vlot en vloeiend te gebruiken. Deze les en de vervolglessen van module 3 zijn er helemaal op afgestemd je bij dit streven effectief te ondersteunen.

Les 2 | Spreekvaardigheid opbouwen, zonder vrees
Leerdoel: De bedoeling van deze les is je op weg te helpen om een optimale leeromgeving en leerervaring voor jezelf te creëren, zodat je zonder vrees om te struikelen en met vertrouwen verder kunt bouwen aan je vaardigheden.

Les 3 | Woorden die werken in praktijk brengen
Leerdoel: De bedoeling van deze les is om je manieren aan te reiken Geweldloze Communicatie in de praktijk te brengen binnen je directe omgeving. Door het maken van afspraken met de mensen die je dierbaar zijn of met je collega’s op het werk zul jij je van evtl. faalangst en ontmoediging kunnen bevrijden.

Les 4 | Verantwoordelijkheid afspreken en nemen
Leerdoel: De bedoeling van deze les is je te inspireren om – van de mensen in je directe omgeving – ondersteuning te vragen. Door het maken van afspraken creëer je bij iedereen helderheid en bereidheid je te willen ondersteunen en creëer je voor jezelf continuïteit en stabiliteit met je eigen leerproces.

Les 5 | Neem de tijd die je nodig hebt
Leerdoel: De bedoeling van deze les is je te laten zien dat jij je behoeften aan empathie kunt vervullen door een time-out of een ‘time-in’ te nemen. Dit laat je besef groeien je eigen verantwoordelijkheid te willen zien en te willen nemen als b.v. een ontmoeting of een gesprek dreigt te escaleren.

Stap 4 | Je doelen realiseren

Logo Cursus Woorden die werkenModule 4In Stap 4 ondersteunen we je om je verder te bekwamen in het formuleren van duidelijke verzoeken, we tonen je aan hoe je helder om iets vraagt en hoe je daarmee je doelstellingen weet te realiseren zodat je (voortdurende) frustraties kunt ontstijgen. Je ontvangt eindelijk wat je zelf nodig hebt en kunt anderen ondersteunen te ontvangen wat zij nodig hebben. Je beschikt nu over enkele cruciale vaardigheden van een teamleider en leidinggevende.

Samengevat: Je weet nu hoe je om iets vraagt wat je nodig hebt, je herkent de typische patronen van onduidelijke verzoeken, je weet nu hoe je helderheid kunt creëren voor jezelf en hoe je anderen kunt ondersteunen zelf helderheid te ontvangen.

Met het afsluiten van Module 4 heb je alle noodzakelijke vaardigheden verworven om de dagelijkse uitdagingen, ongeacht op het werk of in je persoonlijk leven, met vertrouwen tegemoet te treden en je eigen doelstellingen te realiseren

Lessen en leerdoelen Stap 4

Les 1 | Verzoeken doen en vragen om wat je nodig hebt
Leerdoel: Deze hele module is gewijd aan een van de meest uitdagende onderdelen van (Geweldloze) Communicatie: het doen van heldere verzoeken. De bedoeling van deze les en de vervolglessen is, je bekwaam te maken in het formuleren van heldere verzoeken, zodat je ontvangt wat jij nodig hebt en jij anderen kunt ondersteunen te ontvangen wat zij nodig hebben.

Les 2 | Duidelijkheid creëren – helderheid ontvangen
Leerdoel: De bedoeling van deze les is je te laten zien dat je pas in staat bent om duidelijke verzoeken te formuleren en zodoende te ontvangen wat je nodig hebt als je zelf over voldoende helderheid over je eigen behoeften beschikt. Bijgevolg creëer je ook helderheid voor anderen om je heen.

Les 3 | De anatomie van heldere verzoeken
Leerdoel: De intentie van deze les is je bekend te maken met het fundamentele onderscheid tussen het doen van verzoeken in de gebruikelijke zin en het formuleren van verzoeken in Geweldloze Communicatie.

Les 4 | Een uitvoerbaar verzoek doen
Leerdoel: De bedoeling van deze les is je te realiseren of en wanneer jij een werkelijk uitvoerbaar verzoek gedaan hebt – in tegenstelling tot een vage opmerking – zodat anderen je daadwerkelijk kunnen ondersteunen.

Les 5 | Introductie van actietaal bij het doen van verzoeken
Leerdoel: De bedoeling van deze les is om je bij het doen van verzoeken een klein maar essentieel verschil te verduidelijken. Verzoeken geformuleerd in actietaal vragen om iets wat je wel wilt in plaats van wat je niet wilt.

Les 6 | Verzoeken doen in de tegenwoordige tijd
Leerdoel: De bedoeling van deze les is je bekend te maken met het doen van verzoeken in de tegenwoordige tijd: Anderen vragen of ze bereid zijn iets te willen doen wat jij nú wilt dat er gebeurt.

Les 7  | Drie soorten verzoeken
Leerdoel: De bedoeling van deze les is je bekend te maken met het doen van verzoeken in de tegenwoordige tijd: Anderen vragen of ze bereid zijn iets te willen doen wat jij nú wilt dat er gebeurt..

Les 8 | De valkuil van veronderstellingen vermijden
Leerdoel: De intentie van deze les is om je te laten zien hoe je je verworven vaardigheden kunt gebruiken anderen te helpen om heldere verzoeken te doen met als doel je ervan te verzekeren dat je beseft wat de ander wil.

Woorden_die_werken_basis_geslaagd

Cursusvorm

Online leren

Tijdens het verloop van de onlinecursus kun je via de faciliteiten van de cursusomgeving met je medecursisten uitwisselen of gericht vragen stellen aan de cursusbegeleider. Als een onderdeel net iets meer uitleg nodig heeft (of als je meer achtergrondinformatie wil),kun je via de afsprakenplanner een persoonlijk online begeleidingsgesprek inplannen. Hoe dat in zijn werk gaat, lees je hier.

Contactdagen

Daarnaast krijg je de gelegenheid deel te nemen aan een maandelijkse interactieve cursusdag waarin de Geweldloze Communicatie bouwstenen diepgaander uitgelegd, besproken en geoefend worden en waar jij je met andere deelnemers uit kunt wisselen. Je ontvangt tijdens je cursus in totaal 4 uitnodigingen voor deelname aan een contactdag.

Hoe het werkt

De cursus omvat 19 lessen verdeeld over 4 modules.

Na je aanmelding sturen we je meteen ter inspiratie en motivatie je studiebox toe. Als je die ontvangen hebt, kun je meteen aan de slag met de eerste les. Om je voldoende gelegenheid te geven met het geleerde aan de slag te gaan, ontvang je op wekelijks toegang tot je vervolglessen. Het wekelijkse ritme betekent voor jou niet dat je elke week aan een nieuwe les moet beginnen. Jij bepaalt zelf wanneer je aan een vervolgles wilt beginnen.

Aan het einde van elke les wordt je uitgenodigd een korte kennistoets te doen. Aan het einde van elke module word je uitgenodigd een kort essay te schrijven over de inhoud van de module. Bij het afronden van elke module ontvang je een Communicatie Badge (ComBa). De ComBa die je vaardigheden symboliseert kun je op social media delen.

Woorden-die-werken-cursusbox-met-tekst-klein

Wat je ermee kunt bereiken

Na voltooiing van de cursus zul je vier van de zeven vaardigheidsniveaus van een Geweldloze Communicatie Practitioner (GCP) bereikt hebben:

Je beschikt over alle noodzakelijke handvatten om je leven /studie / werk  prettiger te maken

 Je beschouwt fouten en falen als een waardevol leermoment

Je weet hoe je  meer evenwichtigheid in je leven creëert

Je weet hoe je  meer tevredenheid en welzijn creëert

Je zult je talenten zien en verder kunnen ontwikkelen

Je zult vrijelijk kunnen kiezen en zonder schuld of schaamte de kunst van het ‘nee’ zeggen toepassen

Je zult gehoord en gezien worden

Je beschikt over meer (zelf)vertrouwen en zult jezelf durven zijn en laten zien

Je voelt je op je gemak in beide werelden: online en offline

Voorkennis

Je hebt geen enkele voorkennis nodig om deze cursus te volgen, enkel structuur, een portie discipline en een grote dosis nieuwsgierigheid naar het onbekende.

Je investering

Je investering in geld bedraagt eenmalig € 289,-  of 6 maandelijkse termijnen van €  49,–, waar de Btw., een unieke studiebox en certificaat bij zijn inbegrepen. Daarnaast zul je ca. 1 – 2 uur per week met je studie bezig zijn, incl. het via een toets beantwoorden van de vragen over de les. Vanzelfsprekend staat het je vrij meer tijd te willen besteden aan je studie, je zult al snel merken dat je er voldoende gelegenheden voor aangereikt zult krijgen.

@

Recent niet actief