Woorden die werken | Basis

Logo-Cursus-woorden-die-werken-essentials

Woorden die werken | Basis

In 4 stappen naar meesterschap in communicatie

Cursusinhoud

In 4 overzichtelijke stappen begeleiden we je, je eigen oplossingen op veel uitdagingen te vinden, waarmee jij ongetwijfeld te maken krijgt om je doelen – in een steeds sneller veranderende samenleving – met vertrouwen en voortvarendheid te kunnen nastreven en te realiseren.

Woorden_die_werken_van_huidig_naar_nieuw

Stap 1 | Bewustzijn creëren (door aandacht aan jezelf te besteden)

Logo Cursus Woorden die werken Module 1Tijdens Stap 1 ondersteunen we je om je eigen triggers en die van anderen te herkennen en ze te willen zien als waarschuwingssignalen voor onvervulde behoeften. Hiermee zul jij je bekwamen interpretaties van waarnemingen te scheiden, jezelf en anderen beter begrijpen en een weg naar meer tevredenheid kunnen inslaan.

Samengevat: beseffen dat verbindingen geblokkeerd kunnen geraken, een nieuwe vaardigheid zoals zelfempathie kunnen toepassen om je eigen triggers en de triggers van anderen te zien en ze te ontmantelen.

Stap 2 | Je eigen leerproces verstevigen en vieren

Logo Cursus woorden die werken Module 2In Stap 2 ondersteunen we je om je eigen leerproces – waar je aan begonnen bent – te verdiepen met twee nieuwe inzichten: de processen van vieren en rouwen.  Hiermee ben je niet alleen in staat je leerproces te handhaven en te verdiepen maar zul jij je ook uit een staat van beschuldigen en bestraffen kunnen halen en het spel van wie er fout is en wat niet juist is aan een situatie kunnen herkennen, verlaten of om te buigen.

Samengevat: de betekenis herkennen om voortgang te vieren, om vergissingen te betreuren en daardoor niet alleen de leercyclus in stand houden maar ook te verstevigen.

Stap 3 | Vertrouwen en bekwaamheid opbouwen

Logo Cursus Woorden die werken Module 3In Stap 3 reiken we je gereedschappen en strategieën aan die je kunt gebruiken om met meer vertrouwen je eigen verantwoordelijkheden te zien en te nemen. Met deze gereedschappen zal jij je didactische vaardigheden zodanig kunnen vergroten, dat je bij uitdagende situaties binnen de samenleving, op de werkplek en in je persoonlijke omgeving escalerende situaties kunt omvormen naar verbindende relaties.

Samengevat: eigen verantwoordelijkheden zien en nemen, het vergroten van je eigen didactische vaardigheden, bereidheid je nieuwe vaardigheden te willen inzetten om heldere en duidelijke afspraken te maken

Stap 4 | Je doelen realiseren

Logo Cursus Woorden die werkenModule 4In Stap 4 ondersteunen we je om je verder te bekwamen in het formuleren van duidelijke verzoeken, we tonen je aan hoe je helder om iets vraagt en hoe je daarmee je doelstellingen weet te realiseren zodat je (voortdurende) frustraties kunt ontstijgen. Je ontvangt eindelijk wat je zelf nodig hebt en kunt anderen ondersteunen te ontvangen wat zij nodig hebben. Je beschikt nu over enkele cruciale vaardigheden van een teamleider en leidinggevende.

Samengevat: Je weet nu hoe je om iets vraagt wat je nodig hebt, je herkent de typische patronen van onduidelijke verzoeken, je weet nu hoe je helderheid kunt creëren voor jezelf en hoe je anderen kunt ondersteunen zelf helderheid te ontvangen.

Met het afsluiten van Module 4 heb je alle noodzakelijke vaardigheden verworven om de dagelijkse uitdagingen, ongeacht op het werk of in je persoonlijk leven, met vertrouwen tegemoet te treden en je eigen doelstellingen te realiseren

Cursusvorm

Optioneel kun je gebruik maken van blended learning, een combinatie van online leren en contactonderwijs.

Online leren

Tijdens het verloop van de onlinecursus kun jij je – via de faciliteiten van de cursusomgeving – met je medecursisten uitwisselen of gericht vragen stellen aan de cursusbegeleider. Als een onderdeel net iets meer uitleg nodig heeft of je wilt meer achtergrondinformatie vergaren dan kun je optioneel via de afsprakenplanner een persoonlijk online begeleidingsgesprek inplannen. Hoe dat in zijn werk gaat lees je hier.

Contactdagen

Daarnaast wordt je in de gelegenheid gesteld optioneel deel te nemen aan een maandelijkse interactieve cursusdag waarin de Geweldloze Communicatie bouwstenen diepgaander uitgelegd, besproken en geoefend worden en waar jij je met andere deelnemers uit kunt wisselen. Je ontvangt tijdens je cursus in totaal 4 uitnodigingen voor deelname aan een contactdag.

Hoe het werkt

De cursus omvat 19 lessen verdeeld over 4 modules.

Na je aanmelding sturen we je meteen ter inspiratie en motivatie je studiebox toe en als je die ontvangen hebt kun je meteen aan de slag met de eerste les. Om je voldoende gelegenheid te geven met het geleerde aan de slag te gaan ontvang je op een wekelijkse basis toegang tot je vervolglessen. Het wekelijkse ritme betekent voor jou niet dat je elke week aan een nieuwe les moet beginnen. Jij bepaalt zelf wanneer je aan een vervolgles wilt beginnen. M.a.w. je kunt de lessen ook ‘opsparen’.

Aan het einde van elke les wordt je uitgenodigd om een korte kennistoets te doen, en aan het einde van elke module wordt je uitgenodigd om een kort essay over de inhoud van de module te willen schrijven. Bij het afronden van elke module ontvang je dan je Communicatie Badge (ComBa). De ComBa die je vaardigheden symboliseert kun je vervolgens op alle sociale media delen, zodat iedereen van je kennen en kunnen op de hoogte is.

Woorden-die-werken-cursusbox-met-tekst-klein

Wat je ermee kunt bereiken

Na voltooiing van de cursus zul je vier van de zeven vaardigheidsniveaus van een Geweldloze Communicatie Practitioner (GCP) bereikt hebben en o.a.

 • over de basisvaardigheden beschikken om Geweldloze Communicatie in je dagelijks leven te gebruiken
 • je eigen triggers herkennen en verbindende alternatieven weten te vinden om te gebruiken
 • je op voorhand kunnen voorbereiden op b.v. moeilijke gesprekken of vergaderingen
 • de kracht herkennen van successen vieren en om mislukkingen te rouwen
 • heldere verzoeken kunnen doen en ontvangen wat je echt nodig hebt
 • je talenten kunnen benoemen en ze inzetten voor je eigen welzijn en het welzijn van anderen
 • je doelstellingen helder kunnen benoemen en eerder bereiken

Voorkennis

Je hebt geen enkele voorkennis nodig om deze cursus te volgen, enkel een grote dosis nieuwsgierigheid voor het onbekende, structuur en een portie discipline.

Je investering

Je investering in geld bedraagt € 289,- in een keer of 6 maandelijkse termijnen van €  49,–, waar de Btw., een unieke studiebox en certificaat zijn inbegrepen. Daarnaast zul je ca. 1 – 2 uur per week met je studie bezig zijn, incl. het via een toets beantwoorden van de vragen over de les. Vanzelfsprekend staat het je vrij meer tijd te willen besteden aan je studie, je zult al snel merken dat je er voldoende gelegenheden voor aangereikt zult krijgen.

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •