Vaardigheidniveaus

OAC_Skills_Pictogram

Alle vaardigheden en hun symbolen

Het woord ComBa staat voor het begrip Communicatie Badge – een onderscheiding die je verworven vaardigheden in Geweldloze Communicatie weergeeft. Een Comba verwerf je doordat je met succes een module van een van de twee cursussen afgerond hebt. In totaal kun je 7 ComBa‘s vergaren waarmee je het vaardigheidsniveau van een Practitioner Geweldloze Communicatie bereikt hebt.

Elke ComBa die je verwerft kun je aan je curriculum toevoegen en via de Sociale Media delen, zodat iedereen op de hoogte is van je kunnen en kennen, die in onze hedendaagse samenleving steeds belangrijker worden voor je carrière, je persoonlijke tevredenheid en geluk.

ComBa Ontdekker

Logo Cursus Woorden die werken Module 1

Stap 1 | Bewustzijn creëren (door aandacht aan jezelf te besteden)

Tijdens Stap 1 ondersteunen we je om je eigen triggers en die van anderen te herkennen en ze te willen zien als waarschuwingssignalen voor onvervulde behoeften. Hiermee zul jij je bekwamen interpretaties van waarnemingen te scheiden, jezelf en anderen beter begrijpen en een weg naar meer tevredenheid kunnen inslaan.

Samengevatbeseffen dat verbindingen geblokkeerd kunnen geraken, een nieuwe vaardigheid zoals zelfempathie kunnen toepassen om je eigen triggers en de triggers van anderen te zien en ze te ontmantelen.

ComBa Verkenner

Logo Cursus woorden die werken Module 2

Stap 2 | Vieren wat je al bereikt hebt

In Stap 2 verdiep je het leerproces waar je aan begonnen bent met twee nieuwe inzichten: de processen van vieren en rouwen.  Hiermee ben je niet alleen in staat je leerproces te handhaven en te verdiepen maar zul jij je ook uit een staat van beschuldigen en bestraffen kunnen halen en het spel van wie er fout is en wat niet juist is aan een situatie kunnen herkennen en verlaten.

Samengevat: de betekenis van voortgang vieren en rouwen om vergissingen beseffen, de leercyclus in stand houden en verstevigen door dagelijkse praktijk

ComBa Padvinder

Logo Cursus Woorden die werken Module 3

Stap 3 | Vertrouwen en bekwaamheid opbouwen

In Stap 3 reiken we je gereedschappen en strategieën aan die je kunt gebruiken om met meer vertrouwen je eigen verantwoordelijkheden te zien en te nemen. Met deze gereedschappen zal jij je didactische vaardigheden zodanig kunnen vergroten, dat je bij uitdagende situaties binnen de samenleving, op de werkplek en in je persoonlijke omgeving escalerende situaties kunt omvormen naar verbindende relaties.

Samengevateigen verantwoordelijkheden zien en nemen, het vergroten van je eigen didactische vaardigheden, bereidheid je nieuwe vaardigheden te willen inzetten om heldere en duidelijke afspraken te maken

ComBa Pionier

Logo Cursus Woorden die werkenModule 4

Stap 4 | Je doelen realiseren

In Stap 4 ondersteunen we je om je verder te bekwamen in het formuleren van duidelijke verzoeken, we tonen je aan hoe je helder om iets vraagt en hoe je daarmee je doelstellingen weet te realiseren zodat je (voortdurende) frustraties kunt ontstijgen. Je ontvangt eindelijk wat je zelf nodig hebt en kunt anderen ondersteunen te ontvangen wat zij nodig hebben. Je beschikt nu over enkele cruciale vaardigheden van een teamleider en leidinggevende.

SamengevatJe weet nu hoe je om iets vraagt wat je nodig hebt, je herkent de typische patronen van onduidelijke verzoeken, je weet nu hoe je helderheid kunt creëren voor jezelf en hoe je anderen kunt ondersteunen zelf helderheid te ontvangen.

Met het afsluiten van Module 4 heb je alle noodzakelijke vaardigheden verworven om de dagelijkse uitdagingen, ongeacht op het werk of in je persoonlijk leven, met vertrouwen tegemoet te treden en je eigen doelstellingen te realiseren

ComBa Gids

Logo Cursus Woorden die werken Module 5

Vervolgstap 5 | Vijandbeelden herkennen en ontmantelen

Met deze vervolgstap tonen we je wegen om vijandbeelden te ontmantelen en verwerf je vaardigheden om je communicatie niet te laten vertroebelen door angsten, oordelen en overtuigingen. Je kunt je vijandbeeld zelfs helemaal laten verdwijnen en zodanig transformeren dat je een mens ziet die voor je staat. Met deze vaardigheden vormen o.a. uitdagende gesprekken en ontmoetingen voor jou,gelegenheden tot het creëren van meer verbondenheid en samenwerking.

Samengevat: herkennen van vijandbeelden, hoe het vijandbeeldproces je helpt, vijandbeelden aan het werk, omgaan met ingewikkelde gesprekken, effectief evalueren en feedback geven

ComBa Wegwijzer

Logo Cursus Woorden die Werken Module 6

Vervolgstap 6 | Welzijn en tevredenheid creëren

Met Vervolgstap 6 zul je vaardigheden verwerven die je in staat stellen effectieve vergaderingen en bijeenkomsten te organiseren, je weet hoe je uitdagende werkplekkwesties benoemt en hoe je hiervoor wederkerige tevredenstellende oplossingen kunt aanbieden. De didactische vaardigheden die je reeds verworven hebt zullen je helpen om vanuit verbondenheid en inzicht met je behoeften te handelen, waardoor je de kans vergroot dat je door je acties antwoorden ontvangt waar je op hoopte en bijdraagt aan het welzijn van jezelf en anderen. 

Samengevat: omgaan met humor en uitdagende vooroordelen, bijdragen aan effectief vergaderen, omgaan met machtsstructuren

ComBa Practitioner

Logo cursus Woorden die Werken Module 7

Vervolgstap 7 | Uitdagingen zien als gelegenheden tot verbinding en groei

Vervolgstap 7 zal je laten zien hoe je een onderscheid kunt maken tussen, macht hebben over anderen en macht hebben met anderen en hoe jij je eigen gevoel van machteloosheid kunt ontstijgen. Roddel en kritiek weet je te converteren naar waardevolle feedback en waardering en draag je door je nieuw verworven communicatie vaardigheden ertoe bij dat geschreven en ongeschreven overeenkomsten nageleefd worden. Je ziet uitdagingen veelal als kansen tot verbindingen. Je beschikt nu over alle vaardigheden van een Practitioner in Geweldloze Communicatie.

Samengevat: omgaan met roddels en klachten, feedback zonder kritiek, complimenten versus waardering, geschreven en ongeschreven overeenkomsten naleven, e-mail beantwoorden nieuwe stijl.

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •