Communicatie

Wees eerlijk tegen jezelf. Maak elke dag een meesterwerk. Help anderen. Geniet van goede boeken. Maak van vriendschap een beeldende kunst. Bouw een schuilplaats tegen een regenachtige dag.

Toetsen en tips | Hoofdstuk 6 - Deel II

Laat je op je leerreis inspireren en begeleiden door onderstaande communicatie tips en de bijbehorende kennistoetsen. Voel je vrij ze in je eigen volgorde te gebruiken ... en het leuke is, je scoort altijd!

Als jij je antwoorden verzendt ontvang je tijdens werkdagen binnen 24 uur een reactie met uitvoerige feedback en tijdens het weekeinde binnen 48 uur.

In het boek vindt je vanaf blz. 128 een compleet overzicht van alle tips en thema's die op deze pagina's aan bod komen.

Enkele zoektips die het vinden wellicht eenvoudiger maken: De tips zijn ingedeeld in de 6  hoofdcategorieën afgeleid van de hoofdstukken in het boek.

Communicatie tip 34

Dat is niet grappig! | blz. 196

Hoofdstuk 6
Uitdagende alledaagse werkplekkwesties

Ongeacht mijn intentie om plezier te maken en met woorden te spelen, kunnen anderen mijn humor en grappen als kwetsend ervaren.

Ike Lasater

1. Wat levert het  je op?

De tip biedt een andere visie op humor, grappen en moppen vertellen. Humor zul je vanaf nu bewuster kunnen gebruiken zonder de intentie om via grappen anderen op te voeden, op enige wijze te bestraffen, te bekritiseren of te ondermijnen…

2. Het leerdoel

De bedoeling van deze tip is je bekend te maken met de consequenties van humor op je werkplek en welke strategieën je kunt ontwikkelen om er zelf bewuster mee om te gaan, b.v. door te achterhalen met welke intentie jij een grap zou willen vertellen?

3. Voordat je begint

Lees voor de noodzakelijke achtergrondinformatie nogmaals in je boek ‘Woorden die werken” | Hoofdstuk 6  ‘Humor op de werkplekaankaarten”, blz. 91 – 96

De vragen

Vraag 1: Als jij humor gebruikt, op welke wijze doe jij dit dan? Welke behoeften - denk jij - vervul jij hiermee? En als je geen humor gebruikt, welke behoefte zou jij hiermee dan vervullen?

Vraag 2: Welke behoeften zouden er bij je onvervuld blijven, als jij je ongemakkelijk voelt doordat anderen grappen vertellen?

Vraag 3: Denk eens aan een situatie toen de humor van iemand ander je een onprettig gevoel gaf. Geef jezelf empathie. Als je behoefte aan empathie vervuld is, gebruik dan stille empathie en bedenk wat je toen had kunnen zeggen.

Communicatie tip 35

Deze vergadering is een verspilling van tijd| blz. 198

Hoofdstuk 6
Uitdagende alledaagse werkplekkwesties

Zelfs als je de vergadering niet leidt en er enkel aan deelneemt zijn er manieren waarop je  de vergadering een zinvollere wending kunt geven.

Ike Lasater

1. Wat levert het  je op?

Met deze tip heb je geleerd dat je alleen al door je innerlijke houding in staat bent de dynamiek van een groep in een vergadering te veranderen en kun je je eigen irritaties snel omzetten naar herstel van verbindingen en de focus weer op het wezenlijke richten…

2. Het leerdoel

De bedoeling van deze tip is je handvatten aan te reiken hoe je met je verworven vaardigheden van stille empathie en zelfempathie de kwaliteit van vergaderingen kunt vergroten en de dynamiek binnen een groep kunt veranderen.

3. Voordat je begint

Lees voor de noodzakelijke achtergrondinformatie nogmaals in je boek ‘Woorden die werken” | Hoofdstuk 6  ‘Bijdragen aan effectief vergaderen”, blz. 100 – 104

De vragen

Vraag 1: Denk eens aan een vergadering die je bijwoonde en waarbij jij je niet meer op je gemak en er bij betrokken voelde. (Geef ter verduidelijking een korte situatieschets)

Hoe zou jij nu een reactie willen formuleren die weer een bijdrage zou kunnen leveren aan je betrokkenheid en helderheid voor jezelf, de spreker en de anderen.

Communicatie tip 36

Ik wil je even onderbreken |  blz. 200

Hoofdstuk 6
Uitdagende alledaagse werkplekkwesties.

Je behoeften kennen voordat je iemand onderbreekt, helpt je om de juiste vraag te stellen.

Ike Lasater

1. Wat levert het  je op?

Je hebt met deze tip kennis gemaakt met de waardevolle vaardigheid van het parafraseren waardoor je leert anderen beter te begrijpen en door anderen beter begrepen wordt.

2. Het leerdoel

De intentie van deze tip is je te laten zien hoe jij door de juiste vragen te stellen je weer met je behoeften kunt verbinden. Je zult ook kennis maken met de kunst van het parafraseren; herformuleren van hetgeen wat je een ander hebt horen zeggen.

3. Voordat je begint

Lees voor de noodzakelijke achtergrondinformatie nogmaals in je boek ‘Woorden die werken” | Hoofdstuk 6  ‘Bijdragen aan effectief vergaderen”, blz. 100 – 104

De vragen

Vraag 1: Vanaf blz. 103 (laatste alinea) vertelt Ike over een conferentie waar hij aan deelnam. Beschrijf in je eigen woorden eens welke waarnemingen, gevoelens en behoeften Ike volgens jou had.

Communicatie tip 37

"Alsjeblieft, ... Dankjewel!"  | blz. 202

Hoofdstuk 6
Uitdagende alledaagse werkplekkwesties

Anderen helpen om duidelijke verzoeken te formuleren is een belangrijke bijdrage aan een vergadering

Ike Lasater

1. Wat levert het  je op?

Met deze tip heb jij je verder kunnen bekwamen in het bijdragen aan effectief vergaderen door je voortdurend te verbinden met je eigen en andermans behoeften. Hierdoor oefen je rechtstreeks invloed uit op de kwaliteit van elke actie of verzoek dat je binnen een groep doet.

2. Het leerdoel

De intentie van deze tip is je te laten beseffen dat jij het kunt zijn die vergaderingen tot een productieve verbindende bijeenkomst kan omvormen.

3. Voordat je begint

Lees - als je je geheugen wilt opfrissen - nogmaals de noodzakelijke achtergrondinformatie in je cursusboek ‘Woorden die werken” | Hoofdstuk 6  ‘Bijdragen aan effectief vergaderen” – blz. 102

De vragen

Vraag 1: Omschrijf in het kort een vergadering waar je aan deelnam en die je behoeften niet meer vervulde. Hoe zou jij weer in contact kunnen komen met je behoeften - beschrijf in het kort welke dit zijn. Op welke wijze zou jij een verzoek aan de spreker willen doen om de vergadering weer de noodzakelijke dynamiek te geven.

Communicatie tip 38

"Daar kan ik toch niet om vragen!"   | blz. 204

Hoofdstuk 6
Uitdagende alledaagse werkplekkwesties

We hebben de neiging om sterk getriggerd te geraken  als we denken dat iemand weet  dat onze behoeften niet worden vervuld maar er niets mee doet

Ike Lasater

1. Wat levert het  je op?

Je hebt kennis gemaakt met twee verschillende siutaties waarin je een verschil in macht kunt waarnenen. Je hebt ook handvatten aangereikt gekregen om deze machtsverschillen te benaderen op een manier die de verbinding met jezelf en de anderen om je heen openhoudt.

2. Het leerdoel

Deze tip heeft de intentie de achtergronden van echte verschillen in macht en vermeende verschillen in macht onder je aandacht te brengen. Waarom jij je soms machteloos voelt en wat de oorzaak hiervan is en hoe je dit kunt wijzigen.

3. Voordat je begint

Lees voor de noodzakelijke achtergrondinformatie eerst in ‘Woorden die werken” | Hoofdstuk 6  ‘Omgaan met machtsverschillen” – blz. 104 - 106.

De vragen

Vraag 1: Als jij ook een vorm van 'machteloosheid' ervaart, welk verzoek zou jij dan aan je collega, teamleider of baas willen doen? (Omschrijf bij je antwoord a.u.b. in het kort over welke 'machteloosheid' het gaat.)

Vraag 2: Welke oordelen en overtuigingen zitten - volgens jou - achter je wantrouwen of onbehagen om een helder en verbindend verzoek uit te spreken.