Communicatie

Wees eerlijk tegen jezelf. Maak elke dag een meesterwerk. Help anderen. Geniet van goede boeken. Maak van vriendschap een beeldende kunst. Bouw een schuilplaats tegen een regenachtige dag.

Toetsen en tips | Hoofdstuk 6 - Deel I

Laat je op je leerreis inspireren en begeleiden door onderstaande communicatie tips en de bijbehorende kennistoetsen. Voel je vrij ze in je eigen volgorde te gebruiken ... en het leuke is, je scoort altijd!

Als jij je antwoorden verzendt ontvang je tijdens werkdagen binnen 24 uur een reactie met uitvoerige feedback en tijdens het weekeinde binnen 48 uur.

In het boek vindt je vanaf blz. 128 een compleet overzicht van alle tips en thema's die op deze pagina's aan bod komen.

Enkele zoektips die het vinden wellicht eenvoudiger maken: De tips zijn ingedeeld in de 6  hoofdcategorieën afgeleid van de hoofdstukken in het boek.

Communicatie tip 28

Wie zijn je vijanden op het werk? | blz. 184

Hoofdstuk 6
Uitdagende alledaagse werkplekkwesties

Elke keer als je iemand bestempelt, beperk je zijn volledige menselijkheid en heb je de neiging vanuit dat beperkende beeld te communiceren.

Ike Lasater

1. Wat levert het  je op?

Deze tip laat je kennis maken hoe je om kunt gaan met een belangrijke en zeer beperkende uitdaging bij je dagelijkse communicatie: het vijandbeeld. Dit obstakel vormt voor jou nu geen hindernis meer om te ontvangen wat je nodig hebt…

2. Het leerdoel

De intentie van deze tip is je bekend te maken met het begrip ‘vijandbeeld’ als een bron van veel misverstanden en conflicten – ze creëren hoofdzakelijk dat wat jij niet wilt i.p.v. wat jij wel wilt. Nu weet je hoe je ze kunt ontkrachten.

3. Voordat je begint

Lees voor de noodzakelijke achtergrondinformatie nogmaals in je boek ‘Woorden die werken” | Hoofdstuk 6  ‘Herkennen van vijandbeelden”, blz. 80 – 84, (incl. Dialoog 12)

De vragen

Vraag 1: Wat is jouw grootste vrees om te vragen naar wat je echt nodig hebt? Wat denk jij, weerhoud anderen ervan hetzelfde te doen?

Vraag 2: Als jij zelfgesprekken voert wat zijn dan jouw denkbeelden over jezelf of over anderen? Veroordeel jij b.v. jezelf of anderen?

Vraag 3: Probeer deze week eens te ontdekken of je zelfgesprekken je ervan weerhouden om een concreet verzoek te formuleren. Ik ben nieuwsgierig naar je denkbeelden achter je zelfgesprek en de mogelijke onderliggende behoeften en wil je hierover feedback geven.

Communicatie tip 29

Het vijandbeeldproces| blz. 186

Hoofdstuk 6
Uitdagende alledaagse werkplekkwesties

Elke keer wanneer ik een gedachte heb in de zin van een overtuiging of oordeel over mijzelf of iemand anders, heb ik een vijandbeeld.

Ike Lasater

1. Wat levert het  je op?

Met deze tip zul je leren hoe je met het vijandbeeldproces je oordeel of oordelen over jezelf of over anderen kunt vertalen naar onvervulde behoeften en daarmee een verbinding met de kracht van je geest kunt leggen die – eenmaal gericht op wat verlangt wordt – ijverig op zoek gaat naar strategieën om je behoeften te vervullen….

2. Het leerdoel

De intentie van deze tip is je te ondersteunen om met het vijandbeeldproces te gaan werken. Door dit proces toe te passen schakel je over naar het evalueren van welke van je behoeften onvervuld bleven.

3. Voordat je begint

Lees voor de noodzakelijke achtergrondinformatie nogmaals in je boek ‘Woorden die werken” | Hoofdstuk 6  ‘Het vijandbeeldproces”, blz. 84 – 87, incl. Dialoog 13

De vragen

Vraag 1: Schrijf in je eigen woorden hieronder op wat volgens jou de centrale componenten zijn van het vijandbeeldproces.

Vraag 2: Denk eens aan een oordeel over jezelf of over een ander, zoals “Ik heb het verknald.” of “Hij is onmogelijk.”en schrijf het hieronder op. Stel je vervolgens de vraag: “Welke behoefte probeerde ik met deze gedachte te vervullen?” en schrijf die eveneens hieronder op.

Vraag 3: Lees Dialoog 13 nogmaals door en beschrijf welke behoeften van 'jou' onvervuld bleven en welke behoeften Maarten probeerde te vervullen. Kortom, pas het vijandbeeldproces toe.

Vraag 4: Bekijk deze of komende week eens of er een moment is waarop je dit vijandbeeldproces zinvol hebt kunnen toepassen. Welk vijandbeeld herkende je en wat is / was het resultaat?

Communicatie tip 30

Empathie tonen met de vijand | blz. 188

Hoofdstuk 6
Uitdagende alledaagse werkplekkwesties.

Als je voldoende openstaat voor de behoeften van anderen en je ermee verbindt, vergroot je zelf de kans je eigen behoeften te vervullen.

Ike Lasater

1. Wat levert het  je op?

Deze tip heeft je kennis laten maken met een krachtige methodiek om vijandbeelden te transformeren: het vijandbeeldproces. Je weet nu hoe je met behulp van het vijandbeeldproces je oordelen, angsten en overtuigingen kunt ontstijgen en kunt inzetten om in verbinding te blijven met jezelf en anderen.

2. Het leerdoel

De intentie van deze tip is je te laten zien hoe het vijandbeeldproces je erbij kan ondersteunen, dat je eigen communicatie door je angsten en overtuigingen niet vertroebelt. Angsten en overtuigingen blokkeren vaak de vervulling van je eigen behoeften.

3. Voordat je begint

Lees voor de noodzakelijke achtergrondinformatie nogmaals in je boek ‘Woorden die werken” |  Hoofdstuk 6  ‘Vijandbeelden aan het werk”,  Blz. 87 – 88

De vragen

Vraag 1: Denk eens terug aan drie specifieke voorvallen op je werk waarbij het vijandbeeldproces van pas zou zijn gekomen. Waren het vijandbeelden over jezelf of van over anderen? Welke onvervulde behoeften merkte je op? Welke behoeften probeerde jij of de anderen te vervullen?

Communicatie tip 31

Het is allemaal niet zo eenvoudig  | blz. 190

Hoofdstuk 6
Uitdagende alledaagse werkplekkwesties

“Als je verwacht dat een ontmoeting ‘vervelend’ kan zijn, zijn er stappen die je kunt nemen om met de ander in contact te komen op een manier die tot grotere tevredenheid leidt."

Ike Lasater

1. Wat levert het  je op?

Met deze tip kun je je vaardigheid verder verdiepen om met vertrouwen lastige of uitdagende gesprekken aan te gaan en ze om te vormen tot dialogen die tot meer voldoening leiden voor alle betrokkenen.

2. Het leerdoel

De intentie van deze tip is je om je te laten zien dat een moeilijk gesprek met drie eenvoudige voorbereidende stappen omgezet kan worden naar een vruchtbaar dialoog voor alle betrokkenen. Noodzakelijke ingrediënten hiervoor zijn: het vijandbeeldproces, zelfempathie  en (optioneel) een goede vriend of collega.

3. Voordat je begint

Lees voor de noodzakelijke achtergrondinformatie nogmaals in je boek ‘Woorden die werken” | Hoofdstuk 6 ‘Omgaan met moeilijke gesprekken” – blz. 88 – 90

De vragen

Vraag 1: Omschrijf hoe jij je zou voorbereiden op een 'lastig' gesprek als je gebruik zou maken van de drie voorbereidingsfases. Benoem bij je antwoord ook de afzonderlijke fases.

Vraag 2: Welk belangrijk proces - denk je - zal je bij de voorbereiding op een uitdagend gesprek kunnen ondersteunen.

Vraag 3: Welke andere vorm van voorbereiding - denk je - staat je nog ter beschikking om een intensieve emotionele lading uit een gesprek te halen?

Vraag 4: Welke andere vaardigheden kun je tijdens een werkelijk gesprek - in het moment - toepassen?

Communicatie tip 33

Wat heb je ervan geleerd?  | blz. 194

Hoofdstuk 6
Uitdagende alledaagse werkplekkwesties

Geweldloze Communicatie is eenvoudig maar niet gemakkelijk.

Ike Lasater

1. Wat levert het  je op?

Met deze tip kun je vijandbeelden ontmantelen en ben je in staat, je communicatie niet te laten vertroebelen door angsten, oordelen en overtuigingen. Je kunt je vijandbeeld zelfs helemaal laten verdwijnen en zodanig transformeren dat je een mens ziet die voor je staat. Met deze vaardigheden vormen uitdagende gesprekken voor jouw gelegenheden tot het creëren van meer verbondenheid.

2. Het leerdoel

De intentie van deze les is je handvatten aan te reiken hoe je met een doordachte voorbereiding op een moeilijk gesprek en een korte evaluatie achteraf, jij op je werk je nieuwe communicatievaardigheden verder kunt ontwikkelen en integreren.

3. Voordat je begint

Neem voor deze les even tijd om stil te staan bij een moeilijk gesprek dat je onlangs gevoerd hebt of dat je al langer van plan bent te gaan voeren. 

De vragen

Vraag 1: Wat bleek achteraf - tijdens het gesprek - effectief te zijn geweest? Welke vaardigheden heb je kunnen gebruiken? Welke zou je graag ingezet willen hebben?

Vraag 2: Hoe voelde je je toen je aan het gesprek begon? Tijdens het gesprek? En na afloop?

Vraag 3: Wat verliep prettig en zou je willen vieren en waar rouw je om dat minder prettig verliep?