Communicatie

Wees eerlijk tegen jezelf. Maak elke dag een meesterwerk. Help anderen. Geniet van goede boeken. Maak van vriendschap een beeldende kunst. Bouw een schuilplaats tegen een regenachtige dag.

Toetsen en tips | Hoofdstuk 5

Laat je op je leerreis inspireren en begeleiden door onderstaande communicatie tips en de bijbehorende kennistoetsen. Voel je vrij ze in je eigen volgorde te gebruiken ... en het leuke is, je scoort altijd!

Als jij je antwoorden verzendt ontvang je tijdens werkdagen binnen 24 uur een reactie met uitvoerige feedback en tijdens het weekeinde binnen 48 uur.

In het boek vindt je vanaf blz. 128 een compleet overzicht van alle tips en thema's die op deze pagina's aan bod komen.

Enkele zoektips die het vinden wellicht eenvoudiger maken: De tips zijn ingedeeld in de 6  hoofdcategorieën afgeleid van de hoofdstukken in het boek.

Communicatie tip 20

Vraag om wat je nodig hebt | blz. 168

Hoofdstuk 5
Verzoeken; doortastend vragen naar wat je nodig hebt.

"Sommige mensen vrezen de kwetsbaarheid die ze zullen ervaren als ze vragen om wat ze echt nodig hebben."

Ike Lasater

1. Wat levert het  je op?

Deze tip benoemt de typische patronen van onduidelijke verzoeken en laat je ze herkennen b.v. doordat jij of anderen interne dialogen voeren of dat je denkt dat je om iets gevraagd hebt terwijl je het niet deed.

2. Het leerdoel

De tips van Hoofdstuk 5 zijn gewijd aan een van de meest uitdagende onderdelen van (Geweldloze) Communicatie: het doen van heldere verzoeken. De bedoeling van deze tip en de vervolgtips is, je bekwaam te maken in het formuleren van heldere verzoeken, zodat je ontvangt wat jij nodig hebt en jij anderen kunt ondersteunen te ontvangen wat zij nodig hebben.

3. Voordat je begint

Lees voor de noodzakelijke achtergrondinformatie nogmaals in je boek ‘Woorden die werken” | Hoofdstuk 5 ‘Typische patronen in onduidelijke verzoeken herkennen” | blz. 64 – 65.

De vragen

Vraag 1: Wat is jouw grootste vrees om te vragen naar wat je echt nodig hebt? Wat denk jij, weerhoud anderen ervan hetzelfde te doen?

Vraag 2: Als jij zelfgesprekken voert wat zijn dan jouw denkbeelden over jezelf of over anderen? Veroordeel jij b.v. jezelf of anderen?

Vraag 3: Probeer deze week eens te ontdekken of je zelfgesprekken je ervan weerhouden om een concreet verzoek te formuleren. Ik ben nieuwsgierig naar je denkbeelden achter je zelfgesprek en de mogelijke onderliggende behoeften en wil je hierover feedback geven.

Communicatie tip 21

Duidelijkheid creëren, helderheid ontvangen | blz. 170

Hoofdstuk 5
Verzoeken; doortastend vragen naar wat je nodig hebt.

"Hoe meer duidelijkheid je krijgt over je behoeften, hoe duidelijker je verzoeken worden en hoe duidelijker anderen hierop kunnen reageren."

Ike Lasater

1. Wat levert het  je op?

Deze tip geeft je handreikingen waarmee  je in staat bent je verzoeken helder en duidelijk te formuleren door de drie typerende kenmerken van verzoeken te gebruiken: ze zijn uitvoerbaar, in de tegenwoordige tijd en worden uitgesproken in ‘actietaal’.

2. Het leerdoel

De bedoeling van deze tip is je te laten zien dat je pas in staat bent om duidelijke verzoeken te formuleren en zodoende te ontvangen wat je nodig hebt als je zelf over voldoende helderheid over je eigen behoeften beschikt. Bijgevolg creëer je ook helderheid voor anderen om je heen.

3. Voordat je begint

Lees voor de noodzakelijke achtergrondinformatie nogmaals in je boek ‘Woorden die werken” | Hoofdstuk 5 ‘Heldere verzoeken doen” | blz. 65 – 66.

De vragen

Vraag 1: Schrijf hieronder in je eigen woorden op wat jij - actueel - graag van een ander / van anderen gedaan zou willen krijgen en waar je tot nu toe nog niet om gevraagd hebt.

Vraag 2: Hoe zou jij deze 'wens' kunnen vertalen naar een helder verzoek, zodat je echt ontvangt waar je om gevraagd hebt.

Communicatie tip 22

Anatomie van een helder verzoek | blz. 172

Hoofdstuk 5
Verzoeken; doortastend vragen naar wat je nodig hebt.

"Hoe je woorden zullen worden ontvangen kun je niet bepalen, wel je intentie, je daden en wat je zegt en doet."

Ike Lasater

1. Wat levert het  je op?

Na het lezen van deze tip kun ook jij aan de slag gaan verzoeken op een manier te formuleren die anderen uitnodigt je te willen ondersteunen. Je bent nu op de hoogte om een verzoek vanuit ‘eisende’ energie te stellen of vanuit ‘verbindende’ energie.

2. Het leerdoel

De intentie van deze les is je bekend te maken met het fundamentele onderscheid tussen het doen van verzoeken in de gebruikelijke zin en het formuleren van verzoeken in Geweldloze Communicatie.

3. Voordat je begint

Lees voor de noodzakelijke achtergrondinformatie nogmaals in je boek ‘Woorden die werken” |  Hoofdstuk 5  Verzoeken versus eisen ” | blz. 67  –  68. (incl. dialoog 8)

De vragen

Vraag 1: Wat is het fundamenteel onderscheid van gebruikelijke verzoeken en het doen van verzoeken in Geweldloze Communicatie?

Vraag 2: Schrijf een verzoek op dat je aan iemand wilde doen maar blijft uitstellen. Welke behoeften(n) – denk je – zou dit verzoek van jou vervullen? Als jij je met deze behoefte(n) verbindt, verandert dan je denken en heeft dit invloed op de wijze waarop je het verzoek zou formuleren?

Communicatie tip 23

Een uitvoerbaar verzoek doen | blz. 174

Hoofdstuk 5
Verzoeken; doortastend vragen naar wat je nodig hebt.

"Als je helderheid hebt over wat je wilt vragen, dan kun je dat meestal in een paar woorden doen."

Ike Lasater

1. Wat levert het  je op?

Met deze tip krijg je meer inzicht in waarom je vaak niet ontvangt waar je (ogenschijnlijk) om hebt gevraagd en versterkt verder je vaardigheid om duidelijke verzoeken te doen die je behoeften eerder zullen vervullen.

2. Het leerdoel

De bedoeling van deze tip is je te helpen realiseren of en wanneer jij een werkelijk uitvoerbaar verzoek gedaan hebt – in tegenstelling tot een vage opmerking – zodat anderen je daadwerkelijk kunnen ondersteunen.

3. Voordat je begint

Lees voor de noodzakelijke achtergrondinformatie nogmaals in je boek ‘Woorden die werken” | Hoofdstuk 5 ‘Uitvoerbare verzoeken doen” | blz. 69.

De vragen

Vraag 1: Welke verzoeken deed je recentelijk. Waren ze werkelijk uitvoerbaar? Schrijf je oorspronkelijk  (niet uitgevoerde verzoek(en)) a.u.b. op en hoe je het nu zou herformuleren.

Vraag 2: Herformuleer de onduidelijke verzoeken op blz. 69 naar uitvoerbare verzoeken.

Communicatie tip 24

Introductie van actietaal | blz. 176

Hoofdstuk 5
Verzoeken; doortastend vragen naar wat je nodig hebt.

"Als je een verzoek wilt doen, komt dat meestal voort omdat je merkt dat iemand iets doet wat je niet wilt."

Ike Lasater

1. Wat levert het  je op?

Deze tip belicht het belang dat helderheid, in jezelf (wat jij denkt dat jij nodig hebt) en wat jij denkt dat anderen nodig hebben, cruciaal is bij het formuleren van verzoeken en de daaruit voortvloeiende afspraken.

2. Het leerdoel

De bedoeling van deze tip is om je op een klein maar essentieel verschil te wijzen bij het doen van een verzoek: Verzoeken geformuleerd in actietaal vragen om iets wat je wel wilt in plaats van wat je niet wilt.

3. Voordat je begint

Lees voor de noodzakelijke achtergrondinformatie nogmaals in je boek ‘Woorden die werken” | Hoofdstuk 5 ‘Verzoeken doen in actietaal ” | blz. 69 – 70.

De vragen

Vraag 1: In Dialoog 9 richt ‘jij’ – na een beetje oefenen – een verzoek aan Karin. Welke behoeften vervul ‘jij’ met dit verzoek. En zou jij ook de behoeften kunnen benoemen, die door jou verzoek waarschijnlijk bij Karen worden vervuld?

Vraag 2: Herinner jij je aan een verzoek dat je onlangs aan anderen richtte? Was dit gericht op wat je niet wilde of op wat je wel wilde? Hoe zou jij dit verzoek nu formuleren om het uitvoerbaar te maken, in de tegenwoordige tijd en in actietaal?

Hint: Schrijf eerst je oorspronkelijke verzoek op en daaronder de aangepaste versie.

Communicatie tip 25

Verzoeken doen in de tegenwoordige tijd | blz. 178

Hoofdstuk 5
Verzoeken; doortastend vragen naar wat je nodig hebt.

"We weten allemaal dat het leven de best voorbereide plannen in de weg kan staan."

Ike Lasater

1. Wat levert het  je op?

Deze tip informeert je over hoe je uitvoerbare verzoeken in de tegenwoordige en in actietaal formuleert. Hierdoor creëer je niet alleen gelijkwaardigheid maar ontvang je ook eerder wat je nodig hebt en ruim je misverstanden en conflicten uit de weg.

2. Het leerdoel

De bedoeling van deze les is je bekend te maken met het doen van verzoeken in de tegenwoordige tijd: Anderen vragen of ze bereid zijn iets te willen doen wat jij wilt dat er nú gebeurt.

3. Voordat je begint

Lees voor de noodzakelijke achtergrondinformatie nogmaals in je boek ‘Woorden die werken” | Hoofdstuk 5 ‘Verzoeken doen in de tegenwoordige tijd” | blz. 71  – 72.

De vragen

Vraag 1: Welk verzoek deed je recentelijk aan iemand en wat wilde je dat er gedaan werd. (Vermeld als toelichting bij je reactie welk doel je nastreefde en welke behoefte ermee vervuld zou worden.

Herformuleer je verzoek vervolgens met de door Ike beschreven openingszin in actietaal, uitvoerbaar en in de tegenwoordige tijd.

Communicatie tip 26

Drie soorten verzoeken | blz. 180

Hoofdstuk 5
Verzoeken; doortastend vragen naar wat je nodig hebt.

"Wanneer je iemand vraagt je te vertellen hoe hijj zich voelt, nadat hij gehoord heeft wat je hebt gezegd, probeer je in zekere zin de kwaliteit van de verbinding tussen jullie te achterhalen."

Ike Lasater

1. Wat levert het  je op?

Deze tip laat je kennismaken met de vaardigheid om te parafraseren, een krachtige manier om de kwaliteit van de verbinding te testen en je vertrouwen te vergroten in je eigen vermogen om jezelf en anderen te begrijpen en om begrepen te worden.

2. Het leerdoel

De bedoeling van deze les is je bekend te maken met het doen van verzoeken in de tegenwoordige tijd: Anderen vragen of ze bereid zijn iets te willen doen wat jij nú wilt dat er gebeurt.

3. Voordat je begint

Lees voor de noodzakelijke achtergrondinformatie nogmaals in je boek ‘Woorden die werken” | Hoofdstuk 5 ‘Soorten verzoeken” | blz. 73 – 77.

De vragen

Vraag 1: Welke drie soorten verzoeken worden in deze les besproken? En hoe - denk jij - zouden ze je kunnen ondersteunen?

Vraag 2: Hoe zou je een procesverzoek of een van de andere soorten verzoeken kunnen invoegen in een gesprek dat je recentelijk hebt gehad of dat je binnenkort zult hebben? Omschrijf in het kort de situatie. Ik stuur je dan graag feedback.

Vraag 3:Bij welke situaties op je werk zou jij een verhelderingsverzoek willen doen? Bedenk wat voor verzoek dit zou kunnen zijn en hoe je het zou kunnen formuleren.

Communicatie tip 27

Pas op voor vervonderstellingen | blz. 182

Hoofdstuk 5
Verzoeken; doortastend vragen naar wat je nodig hebt.

"Duidelijke verzoeken bevatten nadrukkelijk zo min mogelijk veronderstellingen."

Ike Lasater

1. Wat levert het  je op?

De laatste tip van Hoofdstuk 5 belicht hoe je duidelijke verzoeken formuleert, je weet hoe je helder om iets vraagt en hoe je je doelstellingen weet te realiseren zodat je voortdurende frustraties zult ontstijgen. Je ontvangt wat je nodig hebt. Bovendien ben je nu ook in staat anderen te ondersteunen bij het ontvangen van wat zij nodig hebben. Je beschikt nu over enkele cruciale leidinggevende vaardigheden.

2. Het leerdoel

De intentie van deze tip is om je te laten zien hoe je je verworven vaardigheden kunt gebruiken anderen te helpen om heldere verzoeken te doen met als doel je ervan te verzekeren dat je beseft wat de ander wil.

3. Voordat je begint

Lees voor de noodzakelijke achtergrondinformatie nogmaals in je boek ‘Woorden die werken” | Hoofdstuk 5 ‘Soorten verzoeken” | blz. 73 – 77.

De vragen

Vraag 1: Ter afsluiting van dit onderdeel vraag ik je om een verzoek aan jezelf te richten en op te schrijven.

Ik maak er dan graag een feestelijk document van dat je dan een prominente plek kunt geven om je er af en toe aan te herinneren wat je oorspronkelijke intentie was.