Enthousiasme is de gist die het deeg laat rijzen

Doe een beetje meer dan gemiddeld en vanaf dat moment vermenigvuldigt je voortgang zich evenredig met de geleverde inspanning.

Toetsen en tips | Hoofdstuk 4

Laat je op je leerreis inspireren en begeleiden door onderstaande communicatie tips en de bijbehorende kennistoetsen. Voel je vrij ze in je eigen volgorde te gebruiken ... en het leuke is, je scoort altijd!

Als jij je antwoorden verzendt ontvang je tijdens werkdagen binnen 24 uur een reactie met uitvoerige feedback en tijdens het weekeinde binnen 48 uur.

In het boek vindt je vanaf blz. 128 een compleet overzicht van alle tips en thema's die op deze pagina aan bod komen.

Enkele zoektips die het vinden wellicht eenvoudiger maken: De tips zijn ingedeeld in de 6  hoofdcategorieën afgeleid van de hoofdstukken in het boek.

Communicatie tip 14

De sleutel tot bekwaamheid | blz. 156

Hoofdstuk 4
Vertrouwen opbouwen door te oefenen

"Geweldloze Communicatie verinnerlijken kan in stilte gedaan worden, zonder dat anderen ervan op de hoogte zijn."

Ike Lasater

1. Wat levert het  je op?

Met deze tip kun je toetsen of je over het noodzakelijke organisatietalent beschikt, volhardend en bereid bent ‘out of the box’ te willen denken om je gestelde doelen blijvend na te streven.

2. Het leerdoel

De bedoeling van deze tip is om je te laten beseffen dat oefenen de sleutel is om een leercyclus te doorlopen en bekwaamheid op te bouwen om Geweldloze Communicatie vlot en vloeiend te gebruiken. Deze tip en de tips van Hoofdstuk 4 zijn er helemaal op afgestemd je bij dit streven effectief te ondersteunen.

3. Voordat je begint

Lees eerst de noodzakelijke achtergrondinformatie in je cursusboek ‘Woorden die werken” | Hoofdstuk 4 ‘Het oefenen van stille vaardigheden’  | blz. 47 – 48.

De vragen

Vraag 1: Beschrijf in het kort een actuele situatie waarin je anders had willen reageren. Neem dan een ogenblik de tijd om te rouwen en bedenk hoe je wel had willen reageren en schrijf die reactie op.

Laat je op je leerreis ook inspireren door onderstaande tips

Communicatie tip 15

Spreekvaardigheid opbouwen| blz. 158

Hoofdstuk 4
Vertrouwen opbouwen door te oefenen

"De sleutel tot het doorlopen van een leercyclus en het opbouwen van vertrouwen is oefenen."

Ike Lasater

1. Wat levert het  je op?

Met deze  tip zul jij kunnen toetsen of je over de noodzakelijke discipline en bekwaamheid beschikt om b.v. binnen het bedrijfsleven arbeidsprocessen effectiever te organiseren.

2. Het leerdoel

De bedoeling van deze tip is je op weg te helpen om een optimale leeromgeving en leerervaring voor jezelf te creëren, zodat je zonder vrees om te struikelen en met vertrouwen verder kunt bouwen aan je vaardigheden.

3. Voordat je begint

Lees voor de noodzakelijke achtergrondinformatie – eerst in je cursusboek ‘Woorden die werken” | het hoofdstuk over ‘Het oefenen van verbale vaardigheden | blz. 48 - 50.

De vragen

Vraag 1: In het hoofdstuk is er sprake van dat relaties uit drie concentrische cirkels bestaan. Welke cirkels zijn dit en met welke relatie uit welke cirkel zou jij willen beginnen.

Vraag 2: Schrijf eens in je eigen woorden op – geïnspireerd door het voorbeeld in deze tip  – hoe jij een mondelinge overeenkomst zou  formuleren.

Communicatie tip 16

Woorden die werken in praktijk brengen | blz. 160

Hoofdstuk 4
Vertrouwen opbouwen door te oefenen

"In de meeste situaties zal ik de kans vergroten om te ontvangen wat ik nodig heb, als ik erom vraag."

Ike Lasater

1. Wat levert het  je op?

Deze tip zal je meer inzicht geven over hoe je Geweldloze Communicatie op je werk, in de samenleving en binnen je persoonlijke omgeving in de praktijk kunt brengen zonder vrees te hebben om te falen.

2. Het leerdoel

De bedoeling van deze les is om je manieren aan te reiken Geweldloze Communicatie in de praktijk te brengen binnen je directe omgeving. Door het maken van afspraken met de mensen die je dierbaar zijn of met je collega’s op het werk zul jij je van evtl. faalangst en ontmoediging kunnen bevrijden.

3. Voordat je begint

Lees voor de noodzakelijke achtergrondinformatie nogmaals in je boek ‘Woorden die werken” | Hoofdstuk 4 ‘Valkuilen bij het oefenen zonder afspraken” | blz. 50 - 55.

De vragen

Vraag 1: In het hoofdstuk is er sprake van dat relaties uit drie concentrische cirkels bestaan. Welke cirkels zijn dit en met welke relatie uit welke cirkel zou jij willen beginnen.

Vraag 2: Schrijf eens in je eigen woorden op – geïnspireerd door het voorbeeld in deze tip  – hoe jij een mondelinge overeenkomst zou  formuleren.

Communicatie tip 17

Verantwoordelijkheid zien en nemen | blz. 162

Hoofdstuk 4
Vertrouwen opbouwen door te oefenen

"De tegenwoordigheid van geest hebben om hulp te vragen en een afspraak te maken over onbewust gedrag, kan je helpen je van dat gedrag bewust te worden."

Ike Lasater

1. Wat levert het  je op?

Met deze tip geef jij jezelf  een groot cadeau omdat je in staat zult zijn – bij belangrijke gebeurtenissen in je leven – heldere en duidelijke afspraken voor jezelf te maken, zodat je ontvangt wat je nodig hebt en irritatie, schuld en schaamte (bij anderen en bij jezelf) vermijdt.

2. Het leerdoel

De bedoeling van deze les is je te inspireren om – van de mensen in je directe omgeving – ondersteuning te vragen. Door het maken van afspraken creëer je bij iedereen helderheid en bereidheid je te willen ondersteunen en creëer je voor jezelf continuïteit en stabiliteit bij je eigen leerproces.

3. Voordat je begint

Lees voor de noodzakelijke achtergrondinformatie nogmaals in je boek ‘Woorden die werken” | Hoofdstuk 4 ‘Afspraken maken om Geweldloze Communicatie te oefenen',  blz. 55 - 59

De vragen

Vraag 1: Beschrijf in het kort een actuele situatie waarin je anders had willen reageren. Neem dan een ogenblik de tijd om te rouwen en bedenk hoe je wel had willen reageren en schrijf die reactie op.

Communicatie tip 19

Hoofdstuk 4
Vertrouwen opbouwen door te oefenen

“Het beste wat je soms op de werkplek kunt doen is jezelf uit een verhit gesprek terug te trekken om jezelf empathie te geven om je weer met je behoeften te verbinden."

Ike Lasater

1. Wat levert het  je op?

Met deze laatste tip van Hoofdstuk 4 zul je kennis gemaakt hebben met gereedschappen en strategieën om met meer vertrouwen je eigen verantwoordelijkheden te zien en te nemen. Met de andere tips heb je je didactische vaardigheden zodanig vergroot, dat je bij uitdagende situaties binnen de samenleving, op de werkplek en in je persoonlijke omgeving escalerende situaties kunt omvormen naar verbindende relaties.

2. Het leerdoel

De bedoeling van deze les is je te laten zien dat jij je behoeften aan empathie kunt vervullen door een time-out of een ‘time-in’ te nemen. Dit laat je besef groeien je eigen verantwoordelijkheid te willen zien en te willen nemen als b.v. een ontmoeting of een gesprek dreigt te escaleren.

3. Voordat je begint

Lees voor de noodzakelijke achtergrondinformatie nogmaals in je boek ‘Woorden die werken” | Hoofdstuk 4 ‘Neem de tijd die je nodig hebt',  blz. 61 - 63

De vragen

Vraag 1: Beschrijf in het kort een actuele situatie waarin je anders had willen reageren. Neem dan een ogenblik de tijd om te rouwen en bedenk hoe je wel had willen reageren en schrijf die reactie op.

Laat je op je leerreis ook inspireren door onderstaande tip