De menselijke verbinding in communicatie is de sleutel tot succes

SUCCES IS DE VOORTSCHRIJDENDE REALISATIE VAN VOORAF BEPAALDE WAARDEVOLLE PERSOONLIJKE DOELEN

Toetsen en tips | Hoofdstuk 3

Laat je op je leerreis inspireren en begeleiden door onderstaande communicatie tips en de bijbehorende kennistoetsen. Voel je vrij ze in je eigen volgorde te gebruiken ... en het leuke is, je scoort altijd!

Als jij je antwoorden verzendt ontvang je tijdens werkdagen binnen 24 uur een reactie met uitvoerige feedback en tijdens het weekeinde binnen 48 uur.

In het boek vindt je vanaf blz. 128 een compleet overzicht van alle tips en thema's die op deze pagina aan bod komen.

Enkele zoektips die het vinden wellicht eenvoudiger maken: De tips zijn ingedeeld in de 6  hoofdcategorieën afgeleid van de hoofdstukken in het boek.

Communicatie tip 9

Tijd nemen om te vieren | blz. 146

Hoofdstuk 3
De leercyclus; voortgang vieren en rouwen om vergissingen

“Vieren is de kern van dankbaarheid, dankbaar zijn voor wat jij en anderen hebben gedaan om de wereld te creëren waarin je wilt leven."

Ike Lasater

1. Wat levert het  je op?

Deze tip laat je kennis maken hoe je met het proces van vieren aandacht kunt besteden aan je vervulde behoeften en hoe je hiermee je leerproces kunt voortzetten en verstevigen.

2. Het leerdoel

De bedoeling  is om je vertrouwd te maken met het proces van vieren  omdat je b.v. genoten hebt van een gesprek met een collega op het werk. Vieren verbindt je met vervulde behoeften en door dit te vieren stap je in een leerproces dat je bij toekomstige identieke situaties ondersteunt om je eigen behoeften en de behoeften van anderen eerder te vervullen.

3. Voordat je begint

De noodzakelijke achtergrondinformatie  lees je in Hoofdstuk 3 ‘De leercyclus: Voortgang vieren en rouwen om vergissingen” | blz. 37 – 39 het onderdeel over vieren.

De vragen

Vraag 1: Omschrijf in het kort een recentelijke gebeurtenis die je zou willen vieren gebaseerd op het niveau van de behoeften. Gebruik hiervoor de methodiek zoals beschreven aan het einde van de tip om dit feestje met jezelf of met anderen te delen. Met wie zou je willen vieren? Enkel met jezelf of met anderen? En op welke wijze zou je er aandacht aan willen besteden? Bemerk je een verschil tussen het vieren op basis van je behoeften in plaats van een eenvoudig ‘goed gedaan’.

Vraag 2: Welke gevoelens kun jij benoemen die je tijdens de eerder beschreven situatie hebt ervaren?

Vraag 3: Benoem ook de behoeften die je vervulde en bedenk ook eens of er behoeften onvervuld bleven? Welk leermoment – besef – haal jij uit de omschreven situatie?

Laat je op je leerreis ook inspireren door onderstaande tips

Communicatie tip 10

Tijd nemen om te rouwen | blz. 148

Hoofdstuk 3
De leercyclus; voortgang vieren en rouwen om vergissingen

"Wanneer ik mij met de behoefte verbindt die niet vervuld werd, weet ik dat ik verbonden ben met de behoefte die ik wilde vervullen en mijn geest zoekt dan naar strategieën om ze te vervullen."

Ike Lasater

1. Wat levert het  je op?

Met deze tip maak je kennis met het rouwproces dat je kunt gebruiken om je uit een staat van beschuldigen en bestraffen te halen en dat je naar waardevolle leermomenten kan leiden hoe jij je eigen behoeften vervult en hoe je anderen erbij kunt ondersteunen hun behoeften te vervullen.

2. Het leerdoel

In tegenstelling tot de vorige tip wil ik je nu vertrouwd maken met het rouwproces: als behoeften onvervuld zijn. Dit proces zal je helpen het spel – van wie er fout is en wat niet juist is aan een situatie – te herkennen en te verlaten.

3. Voordat je begint

De noodzakelijke achtergrondinformatie van deze tip lees je in Hoofdstuk 3 ‘De leercyclus: Voortgang vieren en rouwen om vergissingen” | blz. 39 – 42 het onderdeel over het rouwproces.

De vragen

Vraag 1: Beschrijf in het kort een actuele situatie waarin je anders had willen reageren. Neem dan een ogenblik de tijd om te rouwen en bedenk hoe je wel had willen reageren en schrijf die reactie op.

Communicatie tip 11

Je dagelijkse routines doorbreken | blz. 150

Hoofdstuk 3
De leercyclus; voortgang vieren en rouwen om vergissingen

"Bij het integreren van nieuwe vaardigheden, is het belangrijk om nieuwe routines te bedenken die ons eraan herinneren ze dagelijks te willen gebruiken."

Ike Lasater

1. Wat levert het  je op?

Je bent nu bekend met twee nieuwe vaardigheden: de processen van vieren en rouwen. Hiermee ben je niet alleen in staat je leerproces te handhaven en te verdiepen maar zul jij je ook uit een staat van beschuldigen en bestraffen kunnen halen en het spel van wie er fout is en wat niet juist is aan een situatie kunnen herkennen en verlaten.

2. Het leerdoel

De bedoeling van deze les is je om je vertrouwd te maken met een persoonlijk vieren- en oefenritueel – inclusief dagelijkse oefeningen – dat een aantoonbare belangrijke factor is om je Woorden die werken vaardigheden sneller en effectiever in je leven te integreren.

3. Voordat je begint

Lees voor de noodzakelijke achtergrondinformatie eerst in je cursusboek ‘Woorden die werken” - Hoofdstuk 3  | De leercyclus in de dagelijkse praktijk brengen, blz. 42 - 46

De vragen

Vraag 1: Beschrijf in het kort een actuele situatie waarin je anders had willen reageren. Neem dan een ogenblik de tijd om te rouwen en bedenk hoe je wel had willen reageren en schrijf die reactie op.