Softskills

Softskills zijn persoonlijke, emotionele en sociale en intellectuele vaardigheden. Het is een term uit het moderne, competentiegerichte onderwijs. Onder softskills wordt daar verstaan: het ontwikkelde vermogen, om de eigen competentie, zo nodig in samenwerking met anderen, in praktische vaardigheden en kennis om te zetten. Softskills is een verzamelnaam voor de persoonlijke eigenschappen, sociale vaardigheden, communicatieve vaardigheden, taalvaardigheid, persoonlijke gewoonten, vriendelijkheid, en optimisme die kleur geven aan de relaties met anderen.[1] Softskills zijn een aanvulling op de “hard skills”, de vaardigheden die voor een beroep en allerlei andere activiteiten noodzakelijk zijn.

Bron: Wikipedia

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
« Back to Glossary Index