De sleutel tot succesvolle communicatie

Harald Borjans Kantoor en werkplek, Teamspeler Leave a Comment

De sleutel tot succesvolle communicatie

Vaak wordt op de werkplek de nadruk gelegd op het daadwerkelijke werk dat moet worden gedaan. Maar de basis van alle inspanningen in elke (sector) branche is de interpersoonlijke communicatie. De sleutel tot succesvolle communicatie is verbinding. Zonder zelfconnectie blijf je niet in verbinding met jezelf en niet gefocust op je prioriteiten. Zonder verbondenheid met de persoon met wie je spreekt, kan je beter je adem besparen. De ander kan niet open staan voor je inbreng op een manier die je leuk vindt.

Het gereedschap

Woorden die werken op de werkplek geeft je het gereedschap om gesprekken te evalueren en ze in de gewenste richting te sturen. Na een gesprek doe je een evaluatie van het verloop om er vervolgens van te leren. Je bespreekt hoe je het de volgende keer anders wilt doen. Zo heb je een basis om het volgende gesprek te starten. Deze leercyclus herhaalt zich keer op keer. Door deze cyclus telkens te herhalen kom je dichter bij het creëren van wat je wilt. Op deze manier creëer je je eigen leven gesprek voor gesprek, zowel op persoonlijk als professioneel vlak. Elke uitdaging in je leven kan je op deze manier aangaan.

Het ijkpunt

Je behoeften zijn het ijkpunt om deze leercyclus telkens weer te gebruiken: Heeft wat er zojuist is gebeurd mijn behoefte(n) vervuld? Of vermoed je als je vooruit kijkt, dat de ene strategie je behoefte(n) beter zal vervullen dan de andere? Als je consequent overweegt en handelt vanuit het vervullen van je behoefte(n) ervaar je meer voldoening en zingeving in je leven. Daarmee draag je tegelijk bij aan het welzijn van anderen.

In de hedendaagse samenleving wordt dit idee meer en meer opgepikt. Bijdragen aan tevredenheid, betekenis en geluk zijn belangrijk en de moeite waard om er op de werkplek aandacht aan te besteden. Ondanks de toegenomen aandacht voor deze onderwerpen ontbreekt vaak het ‘hoe’ om dit resultaat te behalen.

Woorden die Werken op de Werkplek biedt dat ‘hoe’. Het vertelt je waar je je aandacht op kunt richten en welk gedrag hierbij aansluit. Het geeft handvatten om wat te zeggen en wat te doen in uitdagende werkpleksituaties. Ik kwam tot het besef dat dit de twee enige dingen zijn waar je zelfcontrole over kunt uitoefenen.

Leidraad

Als ik in een uitdagende situatie zit en overspoeld wordt door emoties is een leidraad handig. Een leidraad vertelt me waar ik op moet letten en wat ik kan doen, en geeft me richtlijnen om mijn gewoonten te herzien. Hoe vaak kijk je terug op conflictsituaties en heb je spijt van wat je gezegd en gedaan hebt? De nodige vaardigheden vergaar je door met deze handleiding aan de slag te gaan. Ze helpt je om uit je gebruikelijke conflictgewoonten te stappen. De spijt die je zo vaak achteraf ervaart over wat je hebt gezegd en gedaan onder invloed van je stresshormonen die je emotioneel overspoelden, neemt af.

Bron: Woorden die werken op de werkplek

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *