Conflict of verbinding; Wat kies jij?

Harald Borjans Gezin en opvoeding, Persoonlijk Leave a Comment

Conflict of verbinding?

Nieuws in de media

Alive and kicking”, luidt de mantra. Media zijn er op gefocust om het nieuws uit te vergroten willen ze gelezen, beluisterd of bekeken worden.

“In elke situatie, is het mijn respons die beslissend is of een crisis zal escaleren of de-escaleren, en of iemand als mens of als mens ontvreemd wordt gezien.”Johann Wolfgang von Goethe

Met de moderne communicatietechnologie slagen wij erin alle ruimtelijke afstanden te overbruggen en mensen te verbinden met het nieuws. Met beeld erbij willen wij de impact van onze woorden nog versterken om die nabijheid beter te ervaren. Maar voor verbondenheid is meer nodig.

“Ik verlang naar verbindingen en ben ook steeds minder gegeneerd omdat toe te geven” verklaarde Annelies Verbeke bij de lancering van haar nieuwste roman ‘Dertig dagen’.

In een samenleving waarin de vereenzaming toeneemt, is meer warmte van onderuit nodig. Hoe groter de individuele vrijheid, hoe groter de nood aan verbondenheid.

De uitdaging: luisteren, begrijpen en respons geven

Het belang van of-ik-mee-tel wordt afgeleid van: luistert de ander naar wat ik vertel? Begrijpt hij mij? En krijg ik een eerlijk antwoord? Het omgekeerde geldt evenzeer. Ben ik bereid de ander volwaardig mee te laten tellen door naar hem/haar te luisteren, te verstaan wat er eigenlijk gezegd wordt en een eerlijke respons geven? Zo geformuleerd klinkt het allemaal zeer eenvoudig maar is het allesbehalve vanzelfsprekend. Hiervoor dient immers driemaal gewerkt te worden: luisteren, begrijpen en respons geven. Hard werken dus.

Gelijkheid en gelijkwaardigheid

In onze samenleving zijn gelijkheid en gelijkwaardigheid belangrijke waarden. Dit geldt zowel voor relaties tussen partners, als tussen gezinsleden, in schoolverband, op de werkvloer en in de hulpverlening. Deze waarden drukken niet alleen respect uit voor de ander maar activeren het potentieel bij zichzelf en bij de andere. Noem het een co-creatieve verbinding. De druk vanuit de samenleving stijgt, van iedereen wordt een grotere flexibiliteit verwacht. Zaak dus om de interne druk te verlagen door prioriteit toe te kennen aan communicatie, overleg en conflictreductie.

Op de televisie zag ik onlangs enkele sprekende voorbeelden van onderwijsvernieuwing die op gelijkheid en gelijkwaardigheid gebaseerd waren. Een nieuwe manier van organiseren in het onderwijs met grote vrijheidsgraden en eigen verantwoordelijkheid voor leerlingen qua dag- en soms qua jaarindeling, qua doorstromingstijden, qua voorbereiding in eigen regie, qua rol van leerkrachten, qua afstemming met de ouders. In dit nieuw onderwijssysteem nemen de leerkrachten of docenten meer een rol van facilitator in en zijn onderling overleg en afspraken om vanuit eenzelfde referentiekader te vertrekken noodzakelijk.

Eigen verantwoordelijkheid

Zo heeft in de Vlaamse en Nederlands welzijnssectoren ook een nieuwe financieringsvorm zijn intrede gedaan, het zogenaamde persoonsgebonden budget (PGB). De cliënt krijgt een financieel rugzakje en kan aldus de regie over zijn/haar ondersteuning zelf op zich nemen. Het is de taak en verantwoordelijkheid van de cliënt zelf om te gaan onderhandelen met hulpverleners en met aanbieders van zorg. Cliënt en hulpverleners staan dus voor nieuwe uitdagingen inzake communicatie en oplossing van conflicten. Dit vereist voldoende nieuwe vaardigheden.

Dergelijke paradigma wisselingen kunnen enkel duurzaam in een klimaat van vertrouwen worden opgebouwd. Een louter theoretisch inzicht hoe je dit kunt bereiken zal niet volstaan zonder het zich eigen maken van de nodige vaardigheden.

Samenleving in transformatie

Wij en onze samenleving zijn in volle transformatie. Bekijk het in termen van Econoshock, de vierde industriële revolutie en disruptieve technologieën. Alle sectoren zijn erbij betrokken en niet enkel de productie-industrie, ook alle diensten of dienstverlening, de overheid en zelfs de politiek. Weerstanden en conflicten zullen toenemend in frequentie zijn. Verbindende communicatie zal op alle fronten nodig en nuttig zijn om ook een hogere menselijk toegevoegde waarde te bekomen.

Verandering begint bij jezelf

Het voorliggende handboek “Conflict of Verbinding, wat Kies jij?” kan hierbij een uitstekende gids zijn. Het is zeer systematisch uitgewerkt en didactisch voorgesteld. Het ademt ervaringsdeskundigheid. Het handboek biedt nieuwe manieren voor dialoog – in gezinsverband en daarbuiten – om stress te verminderen, verbinding te creëren en conflicten op te lossen. De vele voorbeelden maken deze uitdaging zeer concreet en invoelbaar. De oefeningen tonen aan waar vaardigheden onvoldoende ontwikkeld zijn. En voor wie het tot slot wil of nodig vindt om ondersteuning hierbij te krijgen worden bovendien trainingen op maat aangeboden.

Bekijk dit alles als een nuttige en werkzame hefboom voor verandering bij jezelf die verandering bij de ander mogelijk maakt.

Bron: Conflict of verbinding; Wat kies jij?

Wellicht interesseren je ook onderstaande artikelen.


Hallo, mis deze communicatie tips niet.

Meld je aan om wekelijks inspirerende werkplek communicatie tips te ontvangen en wordt weer kapitein op eigen schip.

Je kunt je op elk gewenst moment weer afmelden of je voorkeuren wijzigen.We spammen niet! Lees ons privacybeleid voor meer info.

Volg ons ook op:

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *