Hedendaagse samenleving

 

In de hedendaagse samenleving vindt een inhaalslag plaats dat tevredenheid, bijdragen, betekenis en geluk belangrijk zijn op de werkplek en de moeite waard is om er aandacht aan te besteden.

Toch, ondanks de toegenomen aandacht voor deze onderwerpen, ontbreekt vaak het ‘hoe’ om dit resultaat te behalen. Woorden die werken op de werkplek biedt dat ‘hoe’. Het vertelt je wat te zeggen en te doen in uitdagende werkpleksituaties, waar je je aandacht op kunt richten en welk gedrag hiervoor nodig is.

 

Uitdagende werkplek situaties

 
Als je in een uitdagende situatie zit en overspoeld wordt met emoties, is het hebben van een handige handleiding waarmee je kunt werken net als een haven in een storm. Een heldere handleiding vertelt je waar je op moet letten en wat je moet doen en geeft je richtlijnen om de klippen van je gebruikelijke conflictgewoonten te omzeilen die anderszins je gedachten en acties zouden overnemen.

 • Vijandbeelden over jezelf en anderen
 • Vooroordelen
 • Vergaderingen
 • Roddel
 • Feedback en beoordelingen
 • Beëindiging arbeidsovereenkomst

  De sleutel tot succesvolle communicatie

   
  Op de werkplek wordt vaak de nadruk gelegd op het werk dat wordt verricht, maar de basis van alle inspanningen in elke branche is communicatie. De sleutel tot succesvolle communicatie is verbinding. Zonder zelfconnectie blijf je niet in verbinding met en gefocust op je prioriteiten.
  Zonder verbondenheid met de persoon met wie je spreekt, kun je net zo goed je adem besparen omdat de ander onbereikbaar zal zijn voor je invloed op een manier die je waardeert.
  Ike Lasater
   

  De gereedschappen


   

  Woorden die werken op de werkplek gaat fundamenteel over de gereedschappen om deze zelfconnectie in stand te houden en hoe die jou en je collega’s in de gewenste richting stuurt.

  Je hebt bijvoorbeeld een gesprek om er vervolgens van te leren via een evaluatie of nabespreking over het verloop. Je bepaalt hoe je het de volgende keer anders wilt doen en uiteindelijk heb je dat volgende gesprek. Deze leercyclus herhaalt zichzelf keer op keer, elke iteratie brengt je dichter bij het creëren van wat je wilt. Op deze manier creëer je je leven gesprek voor gesprek, zowel in je persoonlijk als professioneel leven.

  De maatstaf


  De maatstaf waarmee je aangemoedigd wordt deze leercyclus te gebruiken, zijn de behoeften: Heeft wat er zojuist is gebeurd, je behoefte(n) vervuld of vermoed je, als je naar de toekomst kijkt, dat de ene strategie je behoefte(n) ten opzichte van de andere beter zal vervullen? Als je consequent overweegt en handelt naar het vervullen van je behoefte(n), ervaar je meer voldoening en zingeving in je leven. Daarmee draag je effectiever bij aan het welzijn van jezelf en anderen.

  Over mij